Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis ze setkání pracovní skupiny Work- Life Balance v rámci každoroční konference ve Stuttgartu 6. - 7. 5. 2008Na schůzi se řešila zejména tato témata:

1. Jak se organizace (firmy, úřady, jiní zaměstnavatelé) zabývají otázkou slaďování práce a rodiny.

Většina členů WG 4 se shodla na tom, že organizace obtížně hledají řešení pro slaďování práce a rodiny svých zaměstnanců. Zástupce města Nuernberg (Německo) představil příklad dobré praxe ze svého města: Již sedm let v tomto městě funguje siť s názvem “Aliance pro rodinu“, která sdružuje 250 organizací - firmy, úřady atd. Tato aliance řeší i problémy slučitelnosti rodiny a zaměstnání, snaží se zejména hledat řešení v oblasti péče o seniory péče a péče děti v době, kdy jejich rodiče pracují. Činnost aliance je financována z příspěvků organizací, které jsou jejími členy.

2. Národní legislativa pro veřejné služby

V této oblasti je v jednotlivých státech situace velmi rozdílná. Například v Maďarsku je pracovní doba striktně upravená zákonem, zatímco v Německu zákon umožňuje velmi flexibilní pracovní dobu. Kromě platných zákonů, možnosti slaďování práce a rodiny, také velmi záleží na samotných organizacích, jejich náplni práce a managmentu.

3. Podpora rodin s dětmi

Proběhla diskuse o výhodách a nevýhodách dlouhodobé placené rodičovské dovolené. V Maďarsku je placená rodičovská dovolená po dobu 3 let. Nevýhodou tohoto systému je obtížný návrat pečujícího rodiče (obvykle ženy) zpět do pracovního procesu. Řešením mohou být vzdělávací kurzy pro tyto rodiče před návratem na trh práce. Ve Francii si rodiče na rodič. dovolené mohou přivydělávat. V Německu je hojně využívána možnost práce na částečné úvazky. Skupina se shodla na tom, že důležitou roli hraje právě možnost práce na částečný úvazek a dostupná síť zařízení péče o dítě. Práce na částečný úvazek je hodnocena jako více efektivní, což je výhodou pro zaměstnavatele.

4. Rodina nejsou pouze ženy, ale i muži

Skupina se shodla na tom, že přestože se v tématu slučitelnosti práce a rodiny hovoří zejména o ženách, týká se toto téma celé rodiny a tedy i mužů. Nesmíme proto na ně zapomínat. Legislativy některých států podporují větší zapojení otců do péče o děti.

5. „Eurosirotci“

Ve skupině WG4 bychom neměli zapomínat na problém tzv. eurosirotků, se kterým se potýká Rumunsko, Polko a Maďarsko. Mělo by být zařazeno na některou z dalších schůzí.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ