Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis ze setkání pracovní skupiny Work- Life Balance ve Štrasburku 9. -11. února 2009Pracovní setkání se věnovalo těmto tématům:

1. Rovnováha pracovního a rodinného života a time managment

Skupina se shodla, že time managment hraje významnou roli při slaďování práce a rodiny. Denní období každého člověka můžeme rozdělit do několika období: osobní čas (volný čas, zájmy, relaxace), rodičovský čas (čas s dětmi, rozvoz dětí, pomoc s přípravou do školy), čas pro domácnost, fyziologický čas a čas pro partnery. Ve spojitosti s time managmentem existují rozdíly mezi muži a ženami, kdy každé z pohlaví věnuje různě dlouhou dobu jednotlivých denním obdobím. Příklad dobré praxe z města Paříže: v tomto městě funguje Kancelář času, jejímž cílem je zajistit , aby organizace veřejných služeb více odrážela životní styl jejich uživatelů. Nejedná se o řešení pro malá města (vhodné pro města s počtem obyvatel nad 500tis.), ale metodologie a přístupy jsou adaptovatelné i pro menší města.

2. Definice „work/life balance“

Členové pracovní skupiny se shodli na této definici rovnováhy pracovního a rodinného života: „Soubor aktivit umožňujících harmonizaci a kvalitu různých časových období v průběhu dne pro muže i ženy ku prospěchu rodiny a dětí.!“

3. Role soukromých společností v opatřeních na podporu slučitelnosti práce a rodiny

Zavedení politiky rovnosti rodiny a práce v soukromých společnostech se liší zemi od země. V některých zemích hraje zaměstnavatel významnou roli v podpoře koordinace pracovního a rodinného života svých zaměstnanců, zatímco v jiných zemích neexistuje téměř žádná angažovanost ze strany firem. Na otázku jací jsou hlavní aktéři ve zlepšování rovnováhy soukromého a pracovního života ve vašem městě, členové skupiny uvedli tyto odpovědi:

Města, národní vlády, společnosti, odbory, obchodní, hospodářské a řemeslnické komory, školy, nevládní organizace, rodiče, sociální pracovníci, univerzitní experti, soukromí poskytovatelé služeb péče o dítě, Evropská unie, pracovní agentury, média, veřejné prostřeky, církve.

Příklad dobré praxe přednesla zástupkyně společnosti Lilly France. Z opatření podporující soulad práce a rodiny můžeme jmenovat: flexibilní pracovní doba, práce na dálku, speciální služby pro zaměstnance, doplácení rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a skutečnou mzdou otcům po dobu 11dní a další opatření viz podrobný zápis.Flexibilitu a nabízené služby vidí společnost Lilly France jako svou přednost oproti ostatním zaměstnavatelům, kterou využívá pro získávání nejlepších kandidátů na své pracovní pozice.

4. Klíčový hráči a odpovědnost jednotlivých subjektů v podpoře rovnováhy práce a rodiny

Skupina se shodla na tomto rozložení odpovědnosti v oblasti slaďování práce a rodiny mezi jednotlivými aktéry:

Oblast odpovědnosti: Adaptování práce rodinnému životu (flexibilní pracovní formy, dovolená)

Klíčoví aktéři: evropské a národní právo, sociální zabezpečení, zaměstnavatelé, odbory, managment, oborové komory.Oblast odpovědnosti: Poskytování služeb (péče o děti, doprava, úřady, školy)

Klíčoví hráči: Přednostně orgány veřejné správy (vláda a města),, soukromé společnosti, nevládní organizace, vychovatelé.Oblast odpovědnosti: Poskytování finanční pomoci:

Klíčoví hráči: Orgány veřejné správy (vláda a města), společnosti. Oblast odpovědnosti: rovnost pohlaví

Klíčoví hráči: Občanská společnost (rodiny, media, odbory, nevládní organizace), orgány veřejné správy, školy, školy, univerzity, mezinárodní organizace.

V rámci pracovního setkání jsme navštívili mateřskou školu a denní centrum péče o dítě Rady Evropy.

V závěru setkání byla formulována tato doporučení pro jednotlivá evropská města:

„Města by měla:

  • přizpůsobovat své služby rytmu života obyvatel a potřebám jejich rodin,
  • vyvíjet služby napomáhající slaďování práce a rodiny (péče o děti, doprava, volnočasové aktivity atd.),
  • rozvíjet spolupráci se soukromým sektorem a více ho zapojovat,
  • zvyšovat povědomí o tématech rovnosti pohlaví,
  • rozvíjet pro-rodinná opatření v oblastech, které mají ve své kompetenci,
  • podporovat slučitelnost rodiny a zaměstnání u nejvíce zranitelných rodin (finanční podpora, navazující sociální služby).“Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ