Dnes je pondělí 11. prosinec 2017, svátek má Dana, zítra Simona

AKCE V RÁMCI RODINNÉ POLITIKY MĚSTA BRNA Spilberk

Světový den předčasně narozených dětí - Špilberk bude 16.11. svítit purpurově

Město Brno si letos  připomene Světový den předčasně narozených dětí.Ten si svět připomíná každoročně 17. listopadu.

V Brně bude při této příležitosti v předvečer svátku, tedy 16. 11. 2017 od 17.00 do 02.00 hodin, nasvícen purpurově hrad Špilberk, tak aby akce nekolidovala s akcemi připravenými na Den české státnosti.

Smyslem je připomenout si úsilí zdravotníků i rodičů předčasně narozených dětí, oslovit veřejnost, dozvědět se více o této problematice. To je i cíl několika projektů, které chystá Neonatologické oddělení FN Brno spolu s Magistrátem města Brna.

Výstava pro veřejnost –od pondělí 20. 11. ve 14. 30 hodin

Neonatologické oddělení a MMB připravuje také výstavu pro veřejnost v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Cílem výstavy je připomenout úsilí zdravotníků a seznámit návštěvníky s neonatologickou péčí.

Přednášky a besedy pro školáky

Pro žáky 4. – 6. tříd základních škol byla připravena přednáška „Miminka do dlaně“ spojená s besedou.

Neonatologické oddělení FN Brno je součástí největšího statutárního perinatologického centra České republiky. Zajišťuje péči pro všechny významně nezralé děti nejen v Brně, ale v celém jihomoravském regionu. Ročně ošetří téměř 6 500 novorozenců, z toho kolem 700 nezralých.

 Purpurová barva a nasvícení památek

Symbolem oslav Světového dne předčasně narozených dětí je purpurová barva, do které se ten den zahalí desítky budov a historických památek po celém světě. Například v Praze to bude „Tančící dům“, v Brně hrad Špilberk. Proč právě purpurová barva? Odjakživa to byla barva králů, královen a velkých osobností a také barva nedonošených dětí.

Záštitu nad celou akcí převzali primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA.

 Bratislava Eifelova věž  Niagara falls

 Celá tisková zpráva je k dispozici ZDE.

 

Světový den předčasně narozených dětí - Výstava  Naše miminka

Přijměte pozvání na výstavu, která se bude konat v Knihovně Jiřího Mahena od 20.11. 2017. Dozvíte se více o činnosti Neonatologického odd. FN Brno a budete si moci prohlédnout i inkubátor, který je neodmyslitelnou součástí péče o nedonošené děti.

POZVÁNKA

Patříme k sobě

Oddělení prorodinné politiky Magistrátu města Brna připravilo minivýstavu na podporu mezigeneračních vztahů. Minivýstavka je putovní a bude postupně umístěna v několika veřejných prostorách a na různých akcích, tak aby zaujala všechny, kdo je navštíví. Již byla ke shlédnutí ve Family Pointu Josefská Brno, na Dni seniorů  Centra pro rodinu a sociální péči a ve vestibulu budovy Magistrátu města Brna, Husova 3, kde jsou vydávány osobní a cestovní doklady.

Prohlédnout  si ji můžete i ZDE.

Týden rané péče

6. 11 -12. 11. 2017

Navštivte zajímavé  akce, které pro Vás připravila Společnost pro ranou péči.

 Program akcí

Brněnské dny pro seniory

Sportovní aktivity různé obtížnosti, poučné přednášky zaměřené na zahradničení, občansko právní témata i praktické ukázky nejrůznějších činností si mohou lidé vyzkoušet při Dnech pro seniory. Několik desítek oblíbených a už tradičních i zcela nových akcí pro seniory se letos koná v září a říjnu. Řada organizací si připravila akce, díky kterým mohou najít nové způsoby jak si udržet kondici, rozšířit si znalosti a dovednosti, nebo zjistit, jak je na tom jejich zdraví a jak si ho mohou udržet co nejdéle.

Většina akcí u příležitosti Dnů pro seniory je zdarma, některé jsou zpoplatněné a v některých případech je rovněž nutné rezervovat si místo na aktivitě předem. Podrobný seznam všech akcí i s jejich bližším popisem a základními informacemi lze najít v informačním letáčku, který je k dispozici ZDE a nebo jej obdržíte na Odboru zdraví Magistrátu města Brna.

 

Hledáme své kořeny, pojďme si povídat o svých předcích

 Vyplňte si rodinný strom. Do obrázku "stromu života" můžete doplnit jména svých předků a z druhé strany naleznete několik námětů, o čem si můžete při práci se stromem povídat.

Jakým způsobem se rozhodnete obrázek stromu života vyplnit je zcela na Vaši fantazii, můžete vyplnit pouze jména příbuzných a  nebo obrázek může být součástí nějaké větší koláže, která bude zahrnovat třeba i fotografie…

Hlavním cílem práce s obrázkem stromu života je vytvoření prostoru pro rozhovor, nejde zde o nejlepší výkon nebo vytváření rozsáhlého rodokmenu.

Obrázek stromu ke stažení ZDE.

Hledáme své kořeny je společným projektem Asociace center pro rodinu a města Brna, který vznikl v rámci zapojení se města Brna do kampaně Týden pro rodinu.

Jak zlepšíme budoucnost našich dětí v Brně?

Diskuse s Petrem Hladíkem, náměstkem města Brna pro oblast školství

středa 14. 6. v 16.30hod.

Centrum pro rodinu a sociální péči

Biskupská 7, Brno, Klubový sál

více zde

pondělí 19. 6.2017 v 17.00hod.

RC Pastelka

Nám. Karla IV. 4 , Brno-Líšeň

více zde

 

ODBORNÝ SEMINÁŘ "PRÁVA PACIENTŮ"

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář „Práva pacientů“.

Seminář se uskuteční dne 6. června 2017 od 10:00 hodin v prostorách Magistrátu města Brna –  sál Zastupitelstva města Brna, Dominikánské náměstí 1, Brno.

Odborný seminář „Práva Pacientů“ pořádá Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Magistrátem města Brna – Odbor zdraví, organizací Klára pomáhá, z.s. a Kanceláří Ombudsmana pro zdraví.

Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba se na akci registrovat na e-mailové adrese brno@nrzp.cz nebo na tel. čísle 736 751 211 (stačí sms zprávou). Seminář je zdarma.

Více informací o programu odborného semináře „Práva pacientů“ naleznete zde:

     

 

 

Mezinárodní konference „Stárnutí a mezigenerační vztahy“ konaná pod záštitou primátora města Brna  Ing. Petra Vokřála

12. června 2017 v konferenčním sále hotelu Continental, Kounicova 6, Brno

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na mezinárodní konferenci „Stárnutí a mezigenerační vztahy“ konané pod záštitou primátora města Brna Ing. Petra Vokřála, a to dne 12. června 2017 od 9:00 do 15:00 v konferenčním sále hotelu Continental, Kounicova 6, v Brně.

Cílem konference, kterou pořádá statutární město Brno ve spolupráci s Mezigenerace z.s., je výměna zkušeností na téma demografických změn a s tím spojeného stárnutí, podmínek života seniorů a mezigeneračních vztahů. Návazně pak hledání cest ke zkvalitnění života seniorů v našem městě a implementace zajímavých řešení.

Konference je určena komunálním politikům, úředníkům sociálních odborů, odborným pracovníkům v sociální oblasti, zástupcům neziskových organizací zabývajících se seniorskou tematikou
a mezigeneračními vztahy. Přednášet budou zástupci partnerských měst Leedsu, Poznaně, Bratislavy, Vídně a host z maďarského Györu i odborníci z města Brna zabývající se problematikou seniorů.

Tlumočení  bude zajištěno.

Program konference k nahlédnutí zde:

     

Prosíme o závaznou registraci k účasti na konferenci nejpozději do 6. června 2017 na https://www.brno.cz/konference/

Kontaktní osoby:

Kateřina Dudková, tel: 54217 2434, e-mail: dudkova.katerina@brno.cz

Mgr. Andrea Opršalová, tel: 54217 2093, e-mail: oprsalova.andrea@brno.cz

 

Výstava obrazy rodičovství

Interaktivní výstava chce ukázat změny, ke kterým dochází v těle a psychice člověka (matky i otce) v souvislosti s jednotlivými fázemi rodičovství. Záměr je ovlivněn současnou situací ve společnosti, kde klesá vědomí hodnoty mateřství či otcovství pro osobní růst člověka.

Souběžně můžete navštívit výstavu Střediska rané péče Brno Domov je doma, společně to zvládneme. Výstava fotografií rodin, které vychovávají dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

 2. - 13. června 2017

VERNISÁŽ  2.6. 2017 v 10.00hodin

Křížová chodba Nové radnice, vchod z ulice Dominikánská

 plakátek k výstavě

Týden pro rodinu 2017 s MMB
14. - 20. 5. 2017

Motto pro letošní rok: „Hledáme své kořeny“
Týden pro rodinu se vztahuje vždy k datu 15. května, na které připadá Mezinárodní den rodiny.
Vyhlašovatelem Týdne pro rodinu je Asociace center pro rodinu a organizátory kampaně její členská
centra. Město Brno se ke kampani Týden pro rodinu již tradičně každý rok připojuje. Letos nabízí
rodinám spoustu různorodých akcí, které jsou pro jejich velký počet časově rozvrženy do celého
měsíce května a některé doznívají i začátkem měsíce června.
K týdnu pro rodinu se připojuje také řada dalších aktérů, obcí, regionů, institucí, které se tak chtějí
přihlásit k myšlence, že rodina je jedinečným prostorem lidského růstu a zrání a že je v zájmu nás
všech, aby se rodině dařilo co nejlépe.
Hlavní cíle Týdne pro rodinu:
1. Podpořit rodinu jako takovou. Jako instituci, o které se říká, že je základem společnosti a přes
všechny možné výhrady je stále tím nejlepším, co k soužití máme.
2. Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.

Leták "Týden pro rodinu" ke stažení zde:

 

DĚTSKÁ SKUPINA ZAHRADNÍKOVÁ

 ! Od 2.1. 2017 Nově otevřena Dětská skupina Zahradníkova - nabízí kvalifikovanou péči a výchovu Vašich dětí od 1 do 4 let. Více informací zde a na stránkách www.polza.cz.

 

SBÍRKA HRAČEK

 V měsíci lednu proběhla městská sbírka hraček: Velice děkujeme za každou hračku, kterou jste se rozhodli darovat!! Více informací zde.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2017 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 15.11.2017
Redakční Systém redaQ