Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Cena Křesadlo 2018banner Křesadlo

Statutární město Brno ve spolupráci s Jihomoravským krajem a Maltézskou pomocí o.p.s. připravuje i v letošním roce oceňování dobrovolníků v Jihomoravském kraji Cenu Křesadlo.

Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.

Dobrovolníci mohou být nominováni v sedmi kategoriích (sociální služby a zdravotnictví, vzdělávací a volnočasové aktivity, environmentální aktivity, komunitní dobrovolnictví, humanitární a rozvojová pomoc, dobrovolnictví v kultuře a umění, lidská práva), v nichž o držitelích ceny rozhoduje komise. V samostatné kategorii divoká karta o držiteli rozhoduje veřejnost.

Dobrovolníky (jednotlivce nebo skupinu) mohou nominovat neziskové organizace / neformální skupiny, spolky, obce i široká veřejnost. Jeden navrhovatel může zaslat libovolný počet nominací.

Dobrovolníky můžete nominovat prostřednictvím nominačního formuláře na webových stránkách www.kresadlo-jmk.cz (doporučujeme jiný prohlížeč než Explorer) do 8. 11. 2018.

Předání ocenění vybraným dobrovolníkům proběhne na slavnostním večeru dne 4. 12. 2018.

Nominujte dobrovolníky ve svém okolí a přispějte tak k šíření povědomí o jejich záslužné činnosti.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 24.10.2018
Redakční Systém redaQ