Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Koordinátor pro osoby se zrakovým postiženímJste osoba se zrakovým postižením?

Znáte nějakou osobu se zrakovým postižením, která řeší nějakou věc/situaci s kterou si neví rady?

Nevíte, na koho se máte obrátit ve městě Brně, když potřebujete poradit, pomoci či prosadit potřebné věci pro tyto osoby?

 

Jestli jste alespoň na jednu z výše otázek odpověděli ano, tak právě pro Vás tu je – koordinátor pro osoby se zrakovým postižením.

 

Magistrát města Brna na Odboru zdraví má svého koordinátora pro osoby se zrakovým postižením, který je tu pro Vás.

Koordinátor může Vám být nápomocen a nabídnout své služby zejména v těchto činnostech:

 

•          Vytváří a realizuje projekty a programy informování a prezentace činností MMB ve vztahu k veřejnosti, zaměřené především na zrakově postižené občany.

•          Zjišťuje a shromažďuje informace vztahující se ke zrakově postiženým.

•          Provádí konzultační a poradenskou činnost pro zdravotně postižené občany se zvláštním zaměřením na zrakově postižené.

•          Koordinuje vzájemnou spolupráci MMB s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým občanům.

•          Spolupracuje s ÚMČ, úřady práce, stavebními úřady, zdravotnickými zařízeními, správou sociálního zabezpečení a ostatními institucemi v oblastech týkající se problematiky zrakově postižených.

•          Konzultuje problematiku zrakově postižených s jednotlivými útvary MMB a MČ.

•          Vytváří a zajišťuje aktualizaci informačních stránek na webu města se zaměřením na zrakově postižené občany.

•          Zajišťuje správu webových stránek města v oblasti přístupnosti pro zrakově postižené.

•          Informuje na webových stránkách města o službách a akcích pro zrakově postižené.

•          Testuje přístupnost webových stránek městských a státních institucí pro zrakově postižené.

•          Vytváří osvětové materiály a pořádá osvětové akce pro veřejnost se zaměřením na problematiku zrakově postižených občanů.

•          Spolupracuje s vysokými školami v oblasti vytváření nových postupů při pomoci zrakově postiženým.

•          Konzultuje a testuje opatření v oblasti bezbariérovosti objektů, ulic, veřejných prostranství a dopravy pro skupinu zrakově postižených.

•          Organizuje, ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým, školení pro zaměstnance úřadů a městských organizací v problematice přístupu ke zrakově postiženým.

•          Organizuje, ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají pomocí zrakově postiženým, kampaně pro veřejnost.

•          Seznamuje se průběžně se závaznými právními předpisy souvisejícími se svěřenou agendou.

•          A další podle potřeb...

 

Koordinátor od Vás rád uvítá věcné podněty, návrhy a připomínky, týkající se práce koordinátora pro osoby se zrakovým postižením.

Prosíme o předání informací o existenci koordinátora na MMB a náplni jeho činnosti všem těm, kterým může být jakkoliv nápomocen při řešení jejich situace.

Kontakt:

Mgr. Radim Paseka - koordinátor pro osoby se zrakovým postižením

Oddělení prorodinné politiky, Odbor zdraví

Magistrát města Brna,  Dominikánské nám. 197/3, 601 67, Brno.

tel.: 542 172 461

e-mail: paseka.radim@brno.cz
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 7.11.2017
Redakční Systém redaQ