Dnes je čtvrtek 18. duben 2019, svátek má Valérie, zítra Rostislav

Mezinárodní projekt Cities for childrenO projektu

Evropská síť měst pro děti "Cities for Children" sdružuje města, která chtějí zlepšovat situaci dětí a rodin, které v nich žijí.

Tato mezinárodní síť byla oficiálně založena na ustavujícícím zasedání dne 25.6. 2007 ve Stuttgartu (SRN). Vznik organizace byl iniciován partnerským městem Stuttgartem ve spolupráci s Nadací Roberta Bosche. Město Brno se stalo oficiálním členem Evropské sítě měst „Cities for Children" 15.dubna 2008.

Hlavním cílem iniciativy je zlepšování demografické situace měst a to není možné bez toho, aby města byla „přátelská rodině“. Pro naplňování tohoto cíle bylo zvoleno 7 tématických okruhů, kterým je věnována pozornost v pracovních skupinách.

Jsou jimi:

1. Vzdělávání

Cílem činnosti této pracovní skupiny je podpora každého dítěte v souladu s jeho talentem tak, aby obdrželo vzdělání zaručující mu v budoucnu spravedlivé šance.

2. Finančně dostupné bydlení a prostor pro volnočasové aktivity

Cílem činnosti této pracovní skupiny je, aby rodinám s dětmi bylo poskytnuto cenově dostupné bydlení a oficiální i neoficiální prostor pro hraní.

3. Zdraví a bezpečnost

Cílem činnosti této pracovní skupiny je zajišťování zdravotní prevence, zdravého jídla a zdravotních služeb pro rodiče a děti stejně jako a jejich ochrana před zločinem.

4. Slučitelnost pracovního a rodinného života

Cílem činnosti této pracovní skupiny je zlepšování slučitelnosti rodiny a profese, dětí a kariéry, prostřednictvím adaptace pracovních podmínek na rodinu a poskytováním vysoce kvalitní cenově dostupné péče o děti podle potřeb rodiny.

5. Mezigenerační dialog

Cílem činnosti této pracovní skupiny je nový „místní kontakt“ mezi generacemi podporující interakci mezi staršími a mladými lidmi a napomáhání vytváření nové sítě vzájemně systematické asistence a pomoci.

6. Zapojení mladých (do veřejného života)

Cílem činnosti této pracovní skupiny je zapojení dětí a mladých lidí do rozhodovacího procesu a veřejného života. V tomto kontextu by měly být podporovány iniciativy a aktivity organizací mládeže. Kromě toho by děti a mladí lidé měli být informováni o úkolech trvale udržitelného rozvoje a stát se aktivními účastníky podpůrného rozvoje ve městech.

7. Silniční provoz a bezpečnost

Cílem činnosti této pracovní skupiny je zajištění bezpečnosti dětí v dopravě.

Pracovní skupiny se scházejí jednou ročně. Výsledky své práce pak prezentují na výroční konferenci projektu, která je pořádána rovněž jednou za rok.Město Brno je zapojeno do pracovní skupiny Slučitelnost pracovního a rodinného života.Mezinárodní síť Cities for Children v současné době sdružuje 55 měst z 26 evropských zemí.

Více na www.citiesforchildren.eu

Koordinátoři projektu:

Kateřina Dudková

referentka pro rodinu
Odbor zdraví Magistrátu města Brna
Dominikánské nám. 3, dv.č. 202
Tel.: 542 172 435
Mail.: dudkova.katerina@brno.cz

Členka pracovní skupiny „Slučitelnost rodiny a zaměstnání.“
Odborná garantka projektu - zajišťuje účast města Brna v projektu po stránce odborné.

Ing.Lucie Mezníková

odborný referent
Odbor zahraničních vztahů Magistrátu města Brna
Tel.: 542 172 097

Mail.:meznikova.lucie@brno.cz

Koordinátor projektu- zajišťuje účast města Brna v projektu po stránce organizační.

Členové pracovní skupiny „Slučitelnost pracovního a rodinného života“

Anaik Simon, Nantes (Francie)
Blandine Gall, Štrasburk (Francie)
Branka Renko-Silov, Rijeka (Chorvatsko)
Dominik Golema, Wroclaw (Polsko)
Heinz-Peter Lehmann, Nürnberg (Německo)
Karin Buschkühl, Stuttgart (Německo)
Maria Japundza, Rijeka (Chorvatsko)
Martina Adamkovicova, Prešov (Slovensko)
Michaela Racolta, Satu Mare (Rumunsko)
Michele Henry, Štrasburk (Francie)
Sylvia Fiedler, Salzgitter (Německo)
Violeta Podolskaite, Vilnius (Litva)
Zoltan Bretter, Pecs (Maďarsko)
Zuzana Poklembova, Prešov (Slovensko)

Zápisy z jednolivých pracovních setkání naleznete ZDE.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2019 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ