Dnes je pondělí 24. červenec 2017, svátek má Kristýna, zítra Jakub

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - ČERVENEC, SRPENMORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Zelný trh 6, Brno, e-mail: mzm@mzm.cz, tel.: 533 435 220, www.mzm.cz, www.200letmzm.cz, www.instagram.com/moravske_zemske_muzeum/, www.facebook.com/Moravske.zemske.muzeum

FB stránka pro rodiče s dětmi: https://www.facebook.com/detivmzm

 

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 443

Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00, st - pá: 9.00 - 17.00, so, ne: 13.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00,  po: zavřeno

 

Výstava:

200 let Moravského zemského muzea – série výstav prezentuje TOP sbírkové předměty odborných oddělení instituce

Oddělení dějin divadla

Oddělení dějin divadla v rámci prezentace svých sbírek představuje soubor unikátních materiálů vypovídajících o divadle a jeho tvůrcích, ať už se jedná o exponáty, spojené s tradicí divadelních rodů nebo detaily z obsáhlé mozaiky, z níž se skládá v čase a prostoru nezachytitelný divadelní artefakt. Představena bude unikátní ucelená kolekce sbírkových předmětů spojených se světovou premiérou hry bratří Čapků Ze života hmyzu, která se odehrála v Brně v roce 1922. Vedle makety, scénického a kostýmního návrhu tehdejšího dvorního výtvarníka brněnské scény A. V. Hrsky budou k vidění také další autentické doklady, spojené s inscenací, včetně orchestrálních partů O. Zítka, které Muzeu pro tuto příležitost zapůjčilo Národní divadlo Brno.

 

Do 9. 7. 2017

 

Výstava:

200 let Moravského zemského muzea – série výstav prezentuje TOP sbírkové předměty odborných oddělení instituce

Botanické oddělení

Botanické vzorky existovaly již při založení vlastního muzea. Nejstarší zápisy v inventáři jsou ještě staršího data než vlastní ustanovení tehdejšího Františkova muzea (4. srpna 1813). V současné době se počet sbírkových položek pohybuje okolo milionu. To staví herbář Moravského zemského muzea na třetí místo mezi botanickými institucemi v České republice. Obsahuje nejen sušené lisované cévnaté rostliny, ale také houby, lišejníky a mechorosty. Mezi vystavenými exponáty uvidíte nejen staré herbářové položky, ale také unikátní dřevěné modely hub a Mattioliho bylinář. K botanickému oddělení patří oblíbená houbařská poradna. Důležitou náplní činnosti botanického oddělení je také vědecká práce, přednášková činnost a popularizace botaniky a mykologie.

 

12. 7. – 6. 8. 2017

 

 

Výstava:

200 let Moravského zemského muzea – série výstav prezentuje TOP sbírkové předměty odborných oddělení instituce

Oddělení dějin hudby

Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, jež je nejstarším hudebním archivem v České republice a současně jedním z nejvýznamnějších hudebních archivů v Evropě, představí staré iluminované kancionály, vzácné notové rukopisy a hudební nástroje ze zámeckých a kostelních sbírek. K vidění budou faksimile unikátních rukopisů Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonína Dvořáka, zcela výjimečnou událostí pak bude vystavení originálů neznámých dopisů Franze Liszta se vztahem k Brnu a notového rukopisu Johannese Brahmse. Návštěvníci budou mít dále možnost si prohlédnout výběr osobních předmětů z pozůstalosti skladatele Leoše Janáčka a zajímavé dokumenty ze života brněnských skladatelů Pavla Haase a Vítězslavy Kaprálové.

8. 8. – 10. 9. 2017

 

Výstava:

Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí

Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období Karla Absolona (1877 - 1960) a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla (1821 - 1897), Absolonova dědečka. Instalace tematicky rozšíří zpřístupněný památník Karla Absolona v Dietrichsteinském paláci. Vystaveny jsou originální předměty
a dokumenty z vědeckého i osobního života obou badatelů. Vůbec poprvé je vystaven unikátní soubor západoevropských archeologických nálezů z období paleolitu a neolitu, které Karel Absolon zakoupil pro Moravské zemské muzeum ve 20. letech 20. století.

Do r. 2018

 

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz.

Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00, st - pá: 9.00 - 17.00, so, ne: 13.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00,  po: zavřeno.

 

 

Výstava:

Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme

Výstava reaguje na současné společenské dění ve světě, kdy se vše zrychluje, produkují se stále nové a nové věci bez ohledu na životní prostředí. Přibývají lidé, kteří nesouhlasí s touto necitlivostí a chtějí zase trochu životní tempo zpomalit. Dnes se často setkáváme s pojmy jako „bez odpadu“, ekologická móda, „slow fashion“ – tedy pomalá móda atd. Na výstavě bude možné shlédnout především oděv, oděvní doplňky, hračky a bytový textil.

Pomalá móda oslovila řadu lidí, kteří se odvracejí od obchodních řetězců a navracejí se k originálním oděvům. Díky těmto nadšencům vznikají pomocí přešívání starých textilií, poctivým zpracováním a použitím kvalitních přírodních materiálů, výjimečné modely. Stejný způsob práce (přešívání, ruční šití, využití přírodních materiálů) se spotřebním zbožím byl znám našim předkům odedávna. Vedly je k tomu různé podněty – chudoba, nedostatek materiálu v období první i druhé světové války, v době hospodářských krizí, ale často také šetrnost a úcta k lidské práci.

Do 1. 10. 2017

 

Výstava:

KRÁLOVSTVÍ BENIN: BRONZY ZKROPENÉ KRVÍ

Výstava afrických uměleckých artefaktů – 120 let od vyplenění říše Benin

Výstava je věnována dějinám, kultuře a umění afrického království Benin, je uspořádána k připomenutí 120. let od britské trestné výpravy do království Benin v roce 1897, kdy byly beninské bronzy a další artefakty odvezeny jako válečná kořist na území Evropy. Výstava sleduje i jejich prodej do soukromých sbírek a veřejných institucí, kde ovlivnily avantgardní umělce – představitele expresionismu, fauvismu a později i kubismu. Na výstavě jsou představeny beninské bronzy, které se nacházejí v českých a moravských sbírkách. V této souvislosti je zdůrazněna i současná výroba bronzů přetrvávající v ulici Igun v Benin City.

Do 22. 10. 2017

 

Výstava:

Venuše - fotografie Jindřicha Štreita

Jméno fotografa Jindřicha Štreita je spojováno především s  černobílými snímky zachycujícími banalitu každodenního venkovského života. Rodák z Valašska (narozen 5. září 1946 ve Vsetíně) se v  roce 1956 spolu s rodiči přestěhoval do podhůří Jeseníků. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se jako učitel vrátil zpět na Bruntálsko (Rýmařov, Sovinec, Jiříkov). Zde se kromě pedagogické činnosti věnoval fotografování a organizování kulturního života: v 70. - 80. letech se nonkonformní program galerie v Sovinci stal pojmem. Život drsného dosídleného kraje měl zásadní vliv na obsah jeho pozdějších snímků. Bezprostředně reagující a nikoliv nezúčastněný pozorovatel dokázal zachytit zdánlivou bezútěšnost všedních i svátečních okamžiků obyvatel „vykořeněného“ kraje.

Výstava Etnografického ústavu se pokouší tvorbu J. Štreita představit pod zorným úhlem vizuální antropologie, jako dokument životního stylu. Prostor je přesně určen: sociálně se jedná o venkovskou komunitu, regionálně je ohraničen Bruntálskem a časově 80. léty
20. století.  Projekt Venuše se soustředí na téma ženy. Je rozdělen do tří částí, v jejichž centru je žena v pracovním procesu, žena ve volném čase a jako aktérka partnerských vztahů.

Do 1. 10. 2017

 

 

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz.

Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00, so, ne: 10.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00, po: zavřeno

 

Výstava:

Vítejte u neandertálců

Dlouholeté výzkumy středního paleolitu v Evropě a na Blízkém východě jednoznačně ukazují, že obraz myšlenkově omezeného neandertálce, každodenně bojujícího o holý život, je nesprávný a že musíme náš postoj zásadně přehodnotit. Zjišťujeme totiž, že neandertálci dokázali rozvinout nebo nově objevit celou řadu technologií, díky kterým byli mimořádně úspěšní v přizpůsobení se změnám klimatu v dobách ledových i meziledových. Mnohé skupiny uplatňovaly stejné ekonomické strategie jako anatomicky moderní lidé a i v oblasti estetického, symbolického a sociálního chování byl jejich život mnohem složitější, než jsme si dlouhou dobu mysleli. Mnohé předměty a antropologické nálezy budou vystaveny vůbec poprvé, jako například realistická socha neandertálce. Hlavním mediálním partnerem je MAFRA a.s. Výstava probíhá ve spolupráci s Národním muzeem a Podtatranským muzeem v Poprade.

Do 31. 12. 2017 

 

Dlouhodobá výstava:

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana

Výstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana „Viděl světy dávno minulé“. Kolekce 50 obrazů nás nyní zavede do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky. Obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět. A Zdeněk Burian bude vždy patřit k těm nejvýznamnějším, ať už věda díky novým poznatkům modifikovala představu o podobě mnohých vyhynulých druhů. Představuje kolekci originálů, které jsou z velké části reprodukovány ve slavném díle „Velká kniha o pravěku“. Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické rekonstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Burianovy umělecké dráhy. Návštěvník tak bude mít jedinečnou příležitost znovu pohlédnout do pestrobarevného života v prvohorním moři hemžícím se trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus návštěvníky přivede do druhohor. Obrovitý pták Gastornis  či rozliční chobotnatci představí třetihory. A některé obrazy dokonce ožívají působivou animací.   Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin, jež byly umělci předlohou.

 

Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100

Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00, st - pá: 9.00 - 17.00, so, ne: 13.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00,  po: zavřeno.

 

Stálá expozice:

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. Součástí expozice je především kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Nachází se zde i audiovizuální sál.

 

Výstava:

Milča Eremiášová – Po zarostlém chodníčku

Profesionální krajkářka, Milča Eremiášová (*1938), jež vystavovala po celém světě a domů si přivezla nejedno významné ocenění, se pro svůj cyklus Po zarostlém chodníčku nechala inspirovat stejnojmenným klavírním cyklem Leoše Janáčka. Vzniklo tak deset krajek (1978–1980) vypnutých do přírodních dřevěných rámů, které vznikly z jednoho kmene vykotlaného buku. Letní výstava v Památníku Leoše Janáčka představí osm děl, dva zbývající objekty, které se bohužel během let ztratily (Lístek odvanutý, Tak neskonale úzko), budou vystaveny na fotografiích. Výstava bude doplněna prezentací hlavních potřeb krajkářky – tzv. herdulí, tedy válcem, na kterém krajka vzniká, či paličkami, kterými se překřižují jednotlivé nitě.

Do 10. 9. 2017

 

Dům Jiřího Gruši

Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422

Otevírací doba: po – pá: 8.30-17.00 pouze na objednávku na tel.: +420 515 910 422 a +420 515 910 421

Dlouhodobá výstava:

Ludvík Kundera – Hora dění

Výstavu „Ludvík Kundera – Hora dění“ připravil zlínský grafik, malíř a člen Sdružení Q Josef Ruszelák v roce 2011 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a v roce 2012 v Městském divadle Zlín. Poté byla autorem věnována Moravskému zemskému muzeu, které její rozšířenou verzi připravilo k dlouhodobému uvedení ve svém objektu na Hudcově ulici v Brně.

Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery (v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům). Ludvík Kundera (1920-2010) se stal ve 40. letech jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra. Je znám také jako znalec a editor díla Františka Halase a překladatel německé literatury. Obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění (uděluje se od roku 1995) a jednu z nejvýznamnějších tuzemských literárních poct – Cenu Jaroslava Seiferta udílenou Nadací Charty 77. 

Vlastní projekt výtvarník Josef Ruszelák sestavil především ze svých fotografií, které vznikaly za čtyřicet let společného přátelství s Ludvíkem Kunderou. V kaleidoskopu fotografií jsou i snímky Kunderových přátel, záběry z básníkova milovaného Kunštátu i z oslav jeho devadesátin. Součástí výstavy bude i několik obrazů z méně známé Kunderovy výtvarné tvorby. MZM celý projekt doplňuje vystavením sbírkových předmětů (korespondence, fotografie, rukopisy) z Kunderovy pozůstalosti.

 

Dlouhodobá výstava:

Lidské mraveniště Ondřeje Sekory

Dlouhodobá výstava prezentuje cenný materiál vydávající svědectví o celku Sekorova bytí. Nejrozsáhlejší je bezesporu korespondence, a to soukromá i pracovní, a její nejzávaž­nější částí jsou dopisy manželce a synovi z pracovních táborů, kde byl v letech 1944 - 45 internován. Dopisy a diáře ze zahraničních cest přibližují jeho pracovní program i prázdninové pobyty; korespondence s rodinou blízkou i vzdálenější svědčí o soudržných příbuzenských vztazích; listy čtenářů, převážně dětí, dokumentují vztah veřejnosti k jeho dílu.

 

Dlouhodobá výstava:

Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách.

Představení významných výstav, které Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea vytvořilo, či na kterých se podílelo. Počiny, které Brno nevidělo nebo ty, které vypovídají o formujících, klíčových etapách českého literárního vývoje: najdeme zde části výstavy Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo. (2013), Poklady Moravy (projekt připravený pro Národní muzeum a instalovaný v Praze v letech 2010-2011) a Normalizaci navzdory. Nová expozice zve všechny zájemce o osudy české literatury, obzvláště ji doporučujeme jako doplněk školního výkladu pro žáky a studenty.


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 770 119 395

Otevírací doba: út - ne: 8.00 - 16.00 h, po: zavřeno

 

Stálá expozice:

Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Návštěvník zde vedle řady originálních dokladů tiskařského řemesla, mj. také originálních literek a drobných pomůcek, objevených v unikátním množství během archeologického průzkumu tvrziště, nalezne množství artefaktů dobového života, dokumentující každodennost kralických tiskařů.

 

Výstava:

Labyrint života Jana Amose Komenského. Expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.

 

Výstava:

Památky osiřelé

Památky, které čekají na svou záchranu. Nebo konec?

V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí s organizacemi německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v pohraničních oblastech tzv. Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře. 

Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství sakrálních památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu, opuštěné a čekají na své zachránce.  Památky osiřelé.

Výstava byla připravena Moravským zemským muzeem a spolkem Omnium ve spolupráci s Heimatplfegerin der Sudetendeutschen a  s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration.

 

Do 30. 9. 2017

 

 

ZÁMEK BUDIŠOV

Budišov, mobil: +420 778 743 950

Otevírací doba: st - pá: 9.00 – 13.00, so a ne: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

 

Stálá expozice:

Zpřístupněný zoologický depozitář

Zoologická sbírka uložená v zámeckém depozitáři patří k nejstarším souborům v Moravském zemském muzeu. Je postupně vytvářena od poloviny 19. stol. a zahrnuje kromě většiny obratlovců žijících na území našeho státu především exotické druhy z celého světa.

 

 


STARÝ ZÁMEK V JEVIŠOVICÍCH

Jevišovice, mobil: +420 778 743 952

Otevírací doba: út - ne: 10.00–12.00, 13.00–16.00, po: zavřeno

Stálé expozice:

Umění skalních maleb

Výstava čerpá z velké kolekce Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea, která vznikla v průběhu posledních čtyř desetiletí 20. století jako výsledek studijních expedic prof. dr. Jana Jelínka, DrSc. Prezentuje repliky celkem 30 skalních maleb a rytin a je zpřístupněna v sklepních prostorách Starého zámku v Jevišovicích.

 

Sousedé na talíři

Výstava se zaměřuje na představení kulinárního fenoménu jihomoravské a dolnorakouské kuchyně. Projekt se snaží novou rovinou prezentace přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva po obou stranách hranice.

Cílem je ukázat jak odlišnosti, tak i společné v oblasti tradiční lidové stejně jako městské kuchyně. Téma je zachyceno v časovém průřezu od druhé poloviny 19. století až po současnost. Škála témat je široká – od základního nasycení po hojnost, od primitivní přípravy pokrmů po kulinářské umění nejvyšší kvality.

 

Hradní kuchyně

V jihovýchodní části zámku se nachází jevišovická kuchyně z mladšího renesančního období stavebního vývoje zámku vybavená kuchyňským nádobím, rošty a rožni.

 

Zámecká kaple sv. Ludvíka

Kaple původně zasvěcená sv. Kateřině, postavená při úpravách hradu do renesanční podoby na zdivu předsazené pozdně gotické hradní bašty, je situována na skalnatém ostrohu ve východní části hradu. Do barokní podoby nechal za třicetileté války zpustlou kapli stavebně upravit Jan Ludvík Raduit de Souches, majitel panství v letech 1649–1682, který kapli nově zasvětil sv. Ludvíku IX. Francouzskému. Raduit de Souches, původním vyznáním hugenot, přijal katolickou víru a o jeho úctě k Panně Marii, kultu ochranitelky, který zesílit za třicetileté války, svědčí také vybudování mariánského poutního místa v Hlubokých Mašůvkách u Jevišovic a jeho portrét s milostnou soškou Panny Marie nacházející se na zámku.

Z původního mobiliáře se v kapli dochovaly tři barokní oltáře a obraz Obřezání Páně. Kaple měla původně sanktusník se zvonem datovaným rokem 1668, na kruchtě byly umístěny přenosné barokní varhany od Jana Výmoly z roku 1754, které jsou v současnosti nahrazeny mladšími varhanami ze sbírek muzea.

 

František Vildomec - Setkání s venuší

Sbírka obsahuje pozoruhodné památky hmotné kultury vztahující se převážně k epoše mladší doby kamenné (neolitu) a pocházejících z lokalit jižní a jihozápadní Moravy (Střelice, Hluboké Mašůvky, Bojanovice, Boskovštejn a další).

Největší a nejcennější část sbírky, obsahující především neolitické památky je reinstalována v původní podobě, včetně vitrin, kachlových kamen, křesel a původní návštěvní knihy.

 

Zámecký nábytek

V letech 2008–2009 získalo Moravské zemské muzeum neinvestiční dotaci z programu Integrovaný systém ochrany (ISO) – D Ministerstva kultury České republiky. Díky této finanční podpoře mohlo přistoupit k restaurování nejhůře poškozených součástí sbírky historického mobiliáře Starého zámku v Jevišovicích. Vlastní práce na jednotlivých historických kusech nábytku provedl restaurátor Petr Janda z Malé Lhoty. Vystaveno je celkem sedm vybraných kusů historického nábytku z 16. až 19. století.

 

HOUBAŘSKÁ PORADNA

Biskupský dvůr, Muzejní 2, 659 37 Brno, mobil: 515 910 466

Otevírací doba: po: 9.00–12.00, 13.00–18.00, út: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

 

 

Doprovodný program

 

5. července

Státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Vstup zdarma do objektů MZM.

 

6. července   

Státní svátek Upálení Mistra Jana Husa

Vstup zdarma do objektů MZM.

 

 

21. července

Mendelovy narozeniny 2017

 

10 h:  Dopolední káva u Mendela

·        Káva na terase s Mendelovými rostlinami

·        Mendelův narozeninový dort

·        Mendelovy dopisy domů

 

13 – 17 h: Odpoledne v Mendelianu

·        Přičichněte ke genetice (zábavný program v laboratořích)

·        Seznamte se s Mendelovým rodištěm a rodinou

·        O pytlík Mendelova hrášku (soutěže)

 

17 h: Čaj o páté s víkendovou pozvánkou do Mendelova rodného kraje

 

Na návštěvníky bude čekat i překvapení. Změna programu vyhrazena.

 

Mendelianum, Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, od 10h

 

 
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2017 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 10.7.2017
Redakční Systém redaQ