Dnes je pondělí 11. prosinec 2017, svátek má Dana, zítra Simona

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - ŘÍJENMORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - ŘÍJEN 2017

Zelný trh 6, Brno, e-mail: mzm@mzm.cz, tel.: 533 435 220, www.mzm.cz, www.200letmzm.cz, www.instagram.com/moravske_zemske_muzeum/, www.facebook.com/Moravske.zemske.muzeum

FB stránka pro rodiče s dětmi: https://www.facebook.com/detivmzm

 

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 443

Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00, st - pá: 9.00 - 17.00, so, ne: 13.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00,  po: zavřeno

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později  samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování  hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody.  Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu.  Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

10. 9. 2017 – 30. 6. 2018

 

 

200 let Moravského zemského muzea – série výstav prezentuje TOP sbírkové předměty odborných oddělení instituce

Centrum kulturně-politických dějin 20. století

Vznik Centra kulturně-politických dějin 20. století k 1. dubnu 2015 byl výsledkem akvizičních úspěchů odborných pracovníků Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea, kteří od roku 2010 získali úctyhodné množství významných „antitotalitních“ materiálů s důrazem na dobu tzv. normalizace (1968–1989). Sbírka Moravského zemského muzea je tak obohacena o výjimečné dokumenty politologické, politické, sociologické, filozofické, publicistické, literární i historické.

Výstava prezentuje několik stěžejních okruhů z fondů Centra. Návštěvníci mají možnost zhlédnout dokumenty týkající se Charty 77, k vidění jsou též ukázky exilových knih a periodik, zakázané samizdatové literatury i materiálů ohledně ilegálních bytových seminářů. Výstava přináší vhled též do technických možností publikování textů i interní komunikace v rámci tehdejšího disentu. Tyto možnosti byly z dnešního pohledu obecně velmi skromné. Na druhou stranu právě v tomto prostředí díky západní podpoře byly u nás poprvé využity počítače k publikačním účelům i k utajené komunikaci se zahraničím.

13. 9. – 8. 10. 2017

 

 

200 let Moravského zemského muzea – série výstav prezentuje TOP sbírkové předměty odborných oddělení instituce

Archeologický ústav Historického muzea MZM

V době vzniku Františkova muzea byly středem jeho zájmu hlavně obory přírodovědné. Několik získaných archeologických předmětů bylo vystaveno jako „starožitné kuriozity“.

Dnes patří Archeologický ústav mezi oddělení s největším počtem sbírek. V jeho péči jsou sbírkové předměty od mladší doby kamenné (neolitu) až po období vrcholného středověku. Mezi nimi vyniká řada unikátních nálezů nevyčíslitelné historické hodnoty –  například neolitická venuše z Hlubokých Mašůvek, soubor bronzových kování konvice z Brna-Maloměřic z doby laténské či inventář velmožského hrobu z doby stěhování národů z Blučiny. Významné jsou i rozsáhlé soubory, například sbírka Františka Vildomce, nálezový fond pohřebišť z mladší doby kamenné u Vedrovic, materiál z výzkumu hradiště doby bronzové Cezavy u Blučiny i z keltského oppida Staré Hradisko.

11. 10. – 5. 11. 2017

 

ANALFABETA NEGRAMOTNÁ A DALŠÍ HRDINOVÉ Z KNIH

Cílem výstavního projektu je zábavnou, narativní i vizuální formou představit původní autorskou literární tvorbu přímo určenou pro děti a mládež, a to jak českou, tak světovou od minulých staletí a desetiletí do současnosti.

Základní koncepci výstavy tvoří žánrová struktura. Smyslem je, aby se dětský čtenář dokázal lépe orientovat v oblasti literatury a podpořil se i jeho zájem o četbu. Výstava připomene jednak velká opakovaně vydávaná díla, ke kterým se vracejí další a další generace čtenářů, ale také tvorbu z posledních let. Představí se i významné osobnosti v oblasti literární tvorby pro děti a mládež, které mají přímou návaznost na náš region a město Brno.

Čtení je pro rozvoj paměti, kreativního myšlení, představivosti, formování postojů i osobnostní a emocionální stránky dětí velmi důležité. Jaké zajímavé knížky pro děti nabízejí v knihkupectvích a jaké čekají na své znovuobjevení dětskými čtenáři v knihovnách? O knižní tipy na vhodnou četbu pro děti a mládež se s vámi v doprovodném materiálu k výstavě podělí odbornice zabývající se problematikou literatury pro děti a mládež a dětského čtenářství.

V rámci výstavy bude realizována celá řada doprovodných programů, výtvarné a dramatické dílny, besedy s autory pro širokou veřejnost, scénické čtení a výukové programy pro školy. Součástí výstavy budou interaktivní prvky, stylizované scény, didaktické pomůcky a hry.

 25. 10. 2017 – 1. 7. 2018

 

Výstava:

Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí

Výstava připomíná 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období Karla Absolona (1877 - 1960) a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla (1821 - 1897), Absolonova dědečka. Instalace tematicky rozšíří zpřístupněný památník Karla Absolona v Dietrichsteinském paláci. Vystaveny jsou originální předměty
a dokumenty z vědeckého i osobního života obou badatelů. Vůbec poprvé je vystaven unikátní soubor západoevropských archeologických nálezů z období paleolitu a neolitu, které Karel Absolon zakoupil pro Moravské zemské muzeum ve 20. letech 20. století.

Do r. 2018

 

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz.

Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00, st - pá: 9.00 - 17.00, so, ne: 13.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00,  po: zavřeno.

Výstava:

Recyklace – šijeme, přešíváme, přeplétáme

Výstava reaguje na současné společenské dění ve světě, kdy se vše zrychluje, produkují se stále nové a nové věci bez ohledu na životní prostředí. Přibývá však neustále lidí, kteří nesouhlasí s touto necitlivostí a chtějí trochu životní tempo zpomalit. Dnes se často setkáváme s pojmy jako „bez odpadu“, ekologická móda, „slow fashion“ – tedy pomalá móda atd. Ačkoliv tento přístup lze uplatnit na potraviny, nábytek ad., ve výstavě bude možné shlédnout především oděv, oděvní doplňky, hračky a bytový textil.

Pomalá móda oslovila řadu lidí, kteří se odvracejí od obchodních řetězců a navracejí se k originálním oděvům. Díky těmto nadšencům vznikají pomocí přešívání starých textilií, poctivým zpracováním a použitím kvalitních přírodních materiálů výjimečné modely. Stejný způsob práce (přešívání, ruční šití, využití přírodních materiálů) se spotřebním zbožím byl znám našim předkům odedávna. Vedly je k tomu různé podněty – chudoba, nedostatek materiálu v období první i druhé světové války, v době hospodářských krizí, ale často také šetrnost a úcta k lidské práci.

20. 5. 2017 – 1. 10. 2017

 

Výstava:

NEPRAKTA 2x

Výstava Neprakta 2x je první svého druhu - dílo Jiřího Wintera Neprakty je poprvé vystavováno s dílem fotografa. Výtvarník se tak stává rovněž objektem tvorby jiného autora, jenž stejně jako on umí zachytit čas a náladu, uschovat je pro nás nedohlednou řadu let a dát nám prostřednictvím své tvorby nahlédnout do duší a srdcí ostatních lidí. Vystavené portréty a momentky fotografa Jaromíra Kitnera zachycují život Jiřího Wintera v běhu času.

20. 7. - 22. 10. 2017

 

Výstava:

KRÁLOVSTVÍ BENIN: BRONZY ZKROPENÉ KRVÍ

Výstava afrických uměleckých artefaktů – 120 let od vyplenění říše Benin

Výstava je věnována dějinám, kultuře a umění afrického království Benin, je uspořádána k připomenutí 120 let od britské trestné výpravy do království Benin v roce 1897, kdy byly beninské bronzy a další artefakty odvezeny jako válečná kořist na území Evropy. Výstava sleduje i jejich prodej do soukromých sbírek a veřejných institucí, kde ovlivnily avantgardní umělce – představitele expresionismu, fauvismu a později i kubismu. Na výstavě jsou představeny beninské bronzy, které se nacházejí v českých a moravských sbírkách. V této souvislosti je zdůrazněna i současná výroba bronzů přetrvávající v ulici Igun v Benin City.

Do 22. 10. 2017

 

Výstava:

Venuše - Fotografie Jindřicha Štreita

Jméno fotografa Jindřicha Štreita je spojováno především s  černobílými snímky zachycujícími banalitu každodenního venkovského života. Rodák z Valašska (narozen 5. září 1946 ve Vsetíně) se v  roce 1956 spolu s rodiči přestěhoval do podhůří Jeseníků. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se jako učitel vrátil zpět na Bruntálsko (Rýmařov, Sovinec, Jiříkov). Zde se kromě pedagogické činnosti věnoval fotografování a organizování kulturního života: v 70. - 80. letech se nonkonformní program galerie v Sovinci stal pojmem. Život drsného dosídleného kraje měl zásadní vliv na obsah jeho pozdějších snímků. Bezprostředně reagující a nikoliv nezúčastněný pozorovatel dokázal zachytit zdánlivou bezútěšnost všedních i svátečních okamžiků obyvatel „vykořeněného“ kraje.

Výstava Etnografického ústavu se pokouší tvorbu J. Štreita představit pod zorným úhlem vizuální antropologie, jako dokument životního stylu. Prostor je přesně určen: sociálně se jedná o venkovskou komunitu, regionálně je ohraničen Bruntálskem a časově 80. léty
20. století.  Projekt Venuše se soustředí na téma ženy. Je rozdělen do tří částí, v jejichž centru je žena v pracovním procesu, žena ve volném čase a jako aktérka partnerských vztahů.

Pro velký zájem veřejnosti výstava prodloužena do 15. 11. 2017

 

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz.

Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00, so, ne: 10.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00, po: zavřeno

Výstava:

Vítejte u neandertálců

Dlouholeté výzkumy středního paleolitu v Evropě a na Blízkém východě jednoznačně ukazují, že obraz myšlenkově omezeného neandertálce, každodenně bojujícího o holý život, je nesprávný a že musíme náš postoj zásadně přehodnotit. Zjišťujeme totiž, že neandertálci dokázali rozvinout nebo nově objevit celou řadu technologií, díky kterým byli mimořádně úspěšní v přizpůsobení se změnám klimatu v dobách ledových i meziledových. Mnohé skupiny uplatňovaly stejné ekonomické strategie jako anatomicky moderní lidé a i v oblasti estetického, symbolického a sociálního chování byl jejich život mnohem složitější, než jsme si dlouhou dobu mysleli. Mnohé předměty a antropologické nálezy budou vystaveny vůbec poprvé, jako například realistická socha neandertálce. Hlavním mediálním partnerem je MAFRA a.s. Výstava probíhá ve spolupráci s Národním muzeem a Podtatranským muzeem v Poprade.

Do 31. 12. 2017

 

Dlouhodobá výstava:

Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana

Výstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického malíře Zdeňka Buriana „Viděl světy dávno minulé“. Kolekce 50 obrazů nás nyní zavede do světů ještě mnohem vzdálenějších, do doby, kdy na Zemi vznikl, pomalu se rozvíjel a zase nenávratně mizel život, jehož svědectví paleontologům prozrazují zkamenělé pozůstatky. Obrazové rekonstrukce vracejí tento ztracený život zpět. A Zdeněk Burian bude vždy patřit k těm nejvýznamnějším, ať už věda díky novým poznatkům modifikovala představu o podobě mnohých vyhynulých druhů. Představuje kolekci originálů, které jsou z velké části reprodukovány ve slavném díle „Velká kniha o pravěku“. Jsou to obrazy, které ukazují v paleontologické rekonstrukci nejplodnější a nejzdařilejší etapu Burianovy umělecké dráhy. Návštěvník tak bude mít jedinečnou příležitost znovu pohlédnout do pestrobarevného života v prvohorním moři hemžícím se trilobity, medúzami, ostnokožci, hlavonožci či pancířnatými rybami. Ptakoještěři, bojující plesiosaurus s mesosaurem, hrozivě působící tarbosaurus návštěvníky přivede do druhohor. Obrovitý pták Gastornis  či rozliční chobotnatci představí třetihory. A některé obrazy dokonce ožívají působivou animací. Obrazy jsou doprovázeny vzácnými ukázkami originálů zkamenělin, jež byly umělci předlohou.

 

Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100

Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00, st - pá: 9.00 - 17.00, so, ne: 13.00 - 18.00, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00,  po: zavřeno.

Stálá expozice:

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. Součástí expozice je především kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Nachází se zde i audiovizuální sál.

 

Dům Jiřího Gruši

Hudcova 76, Brno, tel.: 515 910 422

Otevírací doba: po – pá: 8.30-17.00 pouze na objednávku na tel.: +420 515 910 422 a +420 515 910 421

Dlouhodobá výstava:

Ludvík Kundera – Hora dění

Výstavu „Ludvík Kundera – Hora dění“ připravil zlínský grafik, malíř a člen Sdružení Q Josef Ruszelák v roce 2011 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a v roce 2012 v Městském divadle Zlín. Poté byla autorem věnována Moravskému zemskému muzeu, které její rozšířenou verzi připravilo k dlouhodobému uvedení ve svém objektu na Hudcově ulici v Brně.

Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery (v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům). Ludvík Kundera (1920-2010) se stal ve 40. letech jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra. Je znám také jako znalec a editor díla Františka Halase a překladatel německé literatury. Obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění (uděluje se od roku 1995) a jednu z nejvýznamnějších tuzemských literárních poct – Cenu Jaroslava Seiferta udílenou Nadací Charty 77. 

Vlastní projekt výtvarník Josef Ruszelák sestavil především ze svých fotografií, které vznikaly za čtyřicet let společného přátelství s Ludvíkem Kunderou. V kaleidoskopu fotografií jsou i snímky Kunderových přátel, záběry z básníkova milovaného Kunštátu i z oslav jeho devadesátin. Součástí výstavy bude i několik obrazů z méně známé Kunderovy výtvarné tvorby. MZM celý projekt doplňuje vystavením sbírkových předmětů (korespondence, fotografie, rukopisy) z Kunderovy pozůstalosti.

Dlouhodobá výstava:

Lidské mraveniště Ondřeje Sekory

Dlouhodobá výstava prezentuje cenný materiál vydávající svědectví o celku Sekorova bytí. Nejrozsáhlejší je bezesporu korespondence, a to soukromá i pracovní, a její nejzávaž­nější částí jsou dopisy manželce a synovi z pracovních táborů, kde byl v letech 1944-1945 internován. Dopisy a diáře ze zahraničních cest přibližují jeho pracovní program i prázdninové pobyty; korespondence s rodinou blízkou i vzdálenější svědčí o soudržných příbuzenských vztazích; listy čtenářů, převážně dětí, dokumentují vztah veřejnosti k jeho dílu.

Dlouhodobá výstava:

Corpus litterarum. Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách.

Představení významných výstav, které Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea vytvořilo či na kterých se podílelo. Počiny, které Brno nevidělo nebo ty, které vypovídají o formujících, klíčových etapách českého literárního vývoje: najdeme zde části výstavy Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo. (2013), Poklady Moravy (projekt připravený pro Národní muzeum a instalovaný v Praze v letech 2010-2011) a Normalizaci navzdory. Nová expozice zve všechny zájemce o osudy české literatury, obzvláště ji doporučujeme jako doplněk školního výkladu pro žáky a studenty.

 

PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 770 119 395

Otevírací doba: út - ne: 8.00 - 15.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice:

Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Návštěvník zde vedle řady originálních dokladů tiskařského řemesla, mj. také originálních literek a drobných pomůcek, objevených v unikátním množství během archeologického průzkumu tvrziště, nalezne množství artefaktů dobového života, dokumentující každodennost kralických tiskařů.

Výstava:

Labyrint života Jana Amose Komenského. Expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.

Památník Bible kralické vystavuje cenný přírůstek do sbírek

V expozici věnované bratrské tiskárně v Kralicích nad Oslavou, která je součástí Moravského zemského muzea, mohou návštěvníci nově zhlédnout cennou renesanční truhlu, vytvořenou ve Francii v první polovině 16. století. Jde o výborně zachovanou uměleckořemeslnou památku, jaká nemá v domácích sbírkách mnoho obdob. Luxusní vyřezávaná truhla, stojící na nohách v podobě lvích tlap, tvořila v minulosti součást zařízení příbytku některého aristokrata či měšťanského patricije. Takovéto kusy nábytku sloužily k ukládání nejrůznějších předmětů, nejčastěji textilu. V kralické expozici připomíná tato truhla vytříbenou renesanční kulturu a symbolicky evokuje i osobnost Karla staršího ze Žerotína. Tento velký ochránce
a příznivec Jednoty bratrské na Moravě byl řadou politických a osobních pout spojen s Francií. V mládí se dokonce účastnil na straně hugenotů francouzských náboženských válek a seznámil se s budoucím králem Jindřichem IV. 

Truhlu zakoupilo Moravské zemské muzeum ze soukromého majetku s přispěním dotace od ministerstva kultury.

 

ZÁMEK BUDIŠOV

Budišov, mobil: +420 778 743 950

Otevírací doba: pouze na objednávku na telefonním čísle: +420 778 743 950

Stálá expozice:

Zpřístupněný zoologický depozitář

Zoologická sbírka uložená v zámeckém depozitáři patří k nejstarším souborům v Moravském zemském muzeu. Je postupně vytvářena od poloviny 19. stol. a zahrnuje kromě většiny obratlovců žijících na území našeho státu především exotické druhy z celého světa.

 

Doprovodný program

2. 10. 2017 Mezinárodní den seniorů

 10:00 Vítejte u neandertálců/Naši předchůdci v novém světle

komentovaná prohlídka výstavy vedená Mgr. Petrem Nerudou, Ph.D.

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

„On je jako živý“

beseda s Mgr. Evou Vaníčkovou o rekonstrukci fyzické podoby neandertálce

11:00

Prohlídka Stálé expozice Pavilonu Anthropos se zaměřením na dioramata s výkladem Mgr. Ivy Frýzové

14:00

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

nahlédnutí do největší stálé výstavy soudobých dějin v českých muzeích s kurátorem PhDr. Janem Břečkou

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

samostatná prohlídka jubilejní výstavy ke 200. výročí založení Moravského zemského muzea

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Pro účastníky bude připraven drobný upomínkový dar.

 

5. 10. 2017, 17:30 hod.

POKLAD MINCÍ Z OBDOBÍ TŘICETILETÉ VÁLKY V OKOLÍ HRADU PERNŠTEJNA

Přednáška se věnuje v nedávné době objevenému mincovnímu pokladu z poloviny 17. století, který byl uložen ve zdobeném keramickém džbánku. Depot obsahoval stříbrné mince z širokého časového období a z mnoha různých evropských zemí.

Dietrichsteinský palác, přednáškový sál

Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.                                                                             

 

21. 10. 2017 sobota

Bryologická exkurze
Podzimní exkurze za tajemstvím mechů a játrovek do PP Údolí Kohoutovického potoka (v rámci 10. bryologického víkendu). Exkurzi vede RNDr. Svatava Kubešová.

Sraz v 9.30 na zastávce MHD Antonína Procházky (linky 37, 52, 68), Brno.

Bližší informace, přihlášky: S. Kubešová, Moravské zemské muzeum; tel.: 515 910 453; e-mail: skubesova@mzm.cz

 

25. 10. 2017

Neandertálci za hranicí všedního dne – estetika a sociální chování

V posledních letech začínáme přehodnocovat náš pohled na neutilitární stránku neandertálského chování. Přestože neandertálci nevytvářeli skutečná umělecká díla, přece jenom zjišťujeme, že měli estetické cítění, které promítali například do kamenných nástrojů, a zároveň jejich sociální vztahy byly mnohem složitější, než bychom na první pohled soudili – starali se o raněné a nemohoucí členy tlupy, pohřbívali děti a dokonce s kosterními pozůstatky dlouhodobě manipulovali, což by mohlo naznačovat nějakou formu rituálů spojených se smrtí.

 

28. 10. 2017

Volný vstup do všech objektů MZM

 
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2017 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 3.10.2017
Redakční Systém redaQ