Dnes je neděle 24. červen 2018, svátek má Jan, zítra Ivan

O rodinné politice města BrnaRodinná politika města Brna vychází z předpokladů a zásad, které se opírají o oficiální dokumenty a jiné publikované zkušenosti. Je upravena "Koncepcí rodinné politiky města Brna", kterou dne 11.11.2008 schválilo Zastupitelstvo města Brna a ve svém pojednání navazuje na "Národní koncepci rodinné politiky", která byla přijata vládou ČR v roce 2006. Koncepce rodinné politiky města Brna zahrnuje soubor optaření a specifikuje oblasti podpory rodiny k vytváření takových podmínek, aby se rodiny v městě Brně cítily dobře. Vychází z faktu, že rodina má v různých životních fázích svých členů různé potřeby, počínaje přípravou na založení rodiny přes období budování rodinného zázemí, výchovu dětí až po péči o členy rodiny ve stáří.

Město Brno formuluje svůj základní postoj přihlášením se k ideálu "město pro rodiny". Vyjadřuje tím zájem věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech. Jedná se o oblast služeb pro rodiny, poradenství, školství, slučitelnosti rodiny a zaměstnání, oblast sociální, zdravotní, ale i oblast bydlení či dopravy. Téma podpory rodiny tak můžeme nazvat tématem průřezovým.

Rodinná politika města Brna vychází z předpokladu, že vytvářením a zkvalitňováním pro-rodinného klimatu v měst Brně lze dosáhnout větší spokojenosti rodin a tím i snahy rodin se natrvalo v Brně usazovat.

Cíle rodinné politiky města Brna

Základním cílem rodinné politiky města Brna je věnovat soustavnou pozornost životním podmínkám rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života, velikosti rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny.

K tomuto cíli vede cesta posilování pro-rodinného klimatu ve společnosti, v jehož rámci je snadněji dosažitelný politický konsenzus k realizaci jednotlivých opatření ve prospěch rodin.

Důležitou součástí snahy o vytvoření pro-rodinného klimatu ve společnosti je zdůrazňování hodnoty stabilní a prosperující rodiny pro plnohodnotné osobnostní zrání jednotlivce, ale i faktická nenahraditelnost rodiny pro udržitelný rozvoj společnosti.

Rodina je nejúspěšnějším garantem mezigeneračního předávání hodnot, na kterých svobodná a demokratická společnost spočívá. Podpora tohoto procesu je další vysoký cíl rodinné politiky města. Považujeme jej za relativně dostupný, protože drtivá většina mladých lidí si podle sociologických výzkumů podobné hodnoty promítá do své vztahové a reprodukční budoucnosti.

Rodinná politika v dokumentech města

Koordinátoři rodinné politiky
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2018 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 29.9.2017
Redakční Systém redaQ