Dnes je pondělí 11. prosinec 2017, svátek má Dana, zítra Simona

Odborné články a monografieV této kapitole naleznete odborné texty věnované nejrůznějším tématům rodinné politiky. Na některé odborné články a monografie uvádíme z důvodu dodržení autorských práv pouze odkaz, kde je lze nalézt.

ROLE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V RODINNÉ POLITICE
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ JAKO FORMA PODPORY ŽIVOTNÍCH PROJEKTŮ
Erosion_of_Family_identity_in_the_Czech_late_modrn_society-1

 

Dále doporučujeme:

ŠRAJER, Jindřich - MUSIL, Libor.

Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno : Albert, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7326-145-0.

HORA, Ondřej.

Situace rodičů s dětmi do sedmi let na trhu práce podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil. Gender, rovné příležitosti, výzkum, Praha, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. ISSN 1213-0028, 2009, vol. 10, no. 2, s. 42-53.

HORA, Ondřej.

Potýkají se mladí lidé v české společnosti s problémem "chybějících dětí"?. In Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Vyd. 1. Boskovice/Brno : František Šalé/Albert, 2008. první, ISBN 978-80-7326-140-5, s. 245-287.

SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej.

Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. Vyd. první. Brno/Boskovice : František Šalé - Albert, 2008. 328 s. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5

HORA, Ondřej.

Subjektivní vnímání příjmové situace rodin s dětmi v České republice. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno : Albert, 2006. vydání první, ISBN 80-7326-104-9, s. 259-274.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2017 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 24.2.2010
Redakční Systém redaQ