Dnes je úterý 20. březen 2018, svátek má Světlana, zítra Radek

POMÁHEJME SPRÁVNĚStatutární město Brno, Magistrát města Brna na Odboru zdraví společně s partnery projektu Tyfloservis, o.p.s., Střediska Teiresiás při Masarykově univerzitě a školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. vytvořili projekt s přízvučným jménem „POMÁHEJME SPRÁVNĚ“.

Tento projekt je zaměřený na pomoc osobám se zrakovým postižením v dopravě a na veřejnosti. Projekt nabízí možnost názorných ukázek v situačních video-spotech nebo v textovém průvodci s obrázky.

Projekt je určen široké veřejnosti, který ji nabízí možnost seznámit se s problematikou nevidomých a slabozrakých osob při samostatném pohybu a orientaci ve městě. Cílem je všem potenciálním průvodcům předložit informace a především doporučení, jak správně nabídnout a pomoc provést osobám se zrakovým postižením s bílou holí nebo vodicím psem v různých situacích. Dozvědí se informace o člověku se zrakovým postižením, jak člověk se zrakovým postižením vidí, jaké prvky a pomůcky používá při pohybu v interiéru a exteriéru, čemu je vhodné se vyvarovat při nabídnutí a provedení pomoci, doporučení jak správně nabídnout a provést pomoc a adresář organizací pomáhajících osobám se zrakovým postižením.

Situační video-spoty

Video-spoty mají 11 základních situací se správnou a špatnou verzí, které jsou  vytvořené v několika variantách zaměřené na pomoc nevidomému s bílou holí nebo vodicím psem. Kromě základních situací jsou součástí úvodní, závěrečné spoty a dva delší příběhy ze života nevidomého bez a s vodicím psem.

Ve správných verzích jsou ukázány doporučení, jak správně nabídnout a provést pomoc. Zase ve špatných verzích jsou ukázány, jak pomoc za žádnou cenu neprovádět. Úvodní spoty ukazují simulaci vidění člověka s různými očními vadami. V příbězích navíc je ukázána pomáhající technika používaná na cestách nevidomého s bílou holí a nevidomého s vodicím psem.

Video-spoty jsou určením rozděleny na dvě části, pro MHD DPMB a pro vyvěšení na webových stránkách. Ve spotech pro MHD je vybráno 8 situací pouze se správnými verzemi. Obrazové video na LCD obrazovkách MHD DPMB je promítáno od ledna 2018. Každý měsíc se spot bude vyměňovat, tak aby se tam všech 8 spotů postupně prostřídalo. Promítané spoty jsou vybrané situace – průvodce s nevidomým a průvodce s nevidomým a vodicím psem. Stopáž jednoho video-spotu pro DPMB je maximálně 30 vteřin a na webových stránkách najdete některé spoty i delší.

8 video-spotů určených pro DPMB.

Průvodce pomoci osobám se zrakovým postižením v dopravě a na veřejnosti

Na situační video-spoty navazuje textový průvodce „POMÁHEJME SPRÁVNĚ“. V průvodci jsou uvedeny textové a obrázkové informace, jak správně nabídnout a provést pomoc osobám se zrakovým postižením v různých situacích, popis vyskytujících se prvků a používaných pomůcek určené pro nevidomé a slabozraké, včetně adresáře organizací a stručný přehled o jejich činnosti.

V roce 2018 je v plánu pokračovat v natáčení situačních video-spotů a vydání průvodce – POMÁHEJME SPRÁVNĚ tentokrát vše zaměřené na úředníky a zdravotnický personál.

Více informací o práci koordinátora a jeho projektech získáte na kontaktech níže.

Kontakt:

Mgr. Radim Paseka

Koordinátor pro osoby se zrakovým postižením

Magistrát města Brna                                                                                                                             

Odbor zdraví

Oddělení prorodinné politiky

Dominikánské náměstí 197/3, 601 67  Brno                                                               

tel.: 542 172 461

e-mail: paseka.radim@brno.cz

 
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2018 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 15.1.2018
Redakční Systém redaQ