Dnes je čtvrtek 18. duben 2019, svátek má Valérie, zítra Rostislav

Pro rodiče s dětmi s postiženímAsociace pomáhající lidem s autismem, Fugnerova 30, Brno

www.apla-jm.cz
Mail: kancelar@apla-jm.cz
Tel.: 548 220 345

Centrum denních služeb pro sluchově postižené,Vodova 35, Brno

www.neslysici-brno.estranky.cz
Mail: stacionar@wosa.cz
Tel.: 541 212 401

Česká unie neslyšících,Údolní 53, 602 00 Brno

www.brno.cun.cz
Mail: cunbrno@seznam.cz
Tel.: 541 146 271

Český klub nedoslýchavých HELP,Štefánikova 40, 612 00 Brno

Mail: Cknh.audiocentrum@seznam.cz
Tel.: 541 240 381

Domov pro mne, o.s.,Služby osobní asistence a respitní péče pro tělesně postižené Kounicova 42, Brno

www.domovpromne.cz
Mail: domov@domovpromne.cz
Tel.: 541 245 664, 605 035 380

KONTAKT bB o.s. pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér, Programy pro osoby s tělesným postižením, Srbská 53, Brno

www.kontaktbb.cz
Mail: brno@kontaktbb.cz
Tel.: 541 589 333, 724 372 773

Liga vozíčkářů, o.s.,

Bzenecká 23, 628 00 Brno

www.ligavozic.cz
e-mail: info@ligavozic.cz
Tel.: 537 021 493, 777 010 331

Nabídka služeb:

Brněnská nezisková organizace Liga vozíčkářů se víc jak 22 let snaží o to, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít samostatně, dle svých představ. Naše aktivity jsou stejně tak pestré, jako může být život naších klientů - dětí i dospělých. Poskytujeme osobní asistenci, pomáháme najít odpovídající zaměstnání nebo se vyznat v legislativě. Půjčujeme kompenzační pomůcky, vydáváme časopis, každý den otvíráme Centrum denních služeb. Organizujeme vzdělávací kurzy nebo poskytujeme poradenství v odstraňování architektonických bariér. Úspěch mají i naši asistenční psi, představení v Bezbariérovém divadle barka, propagační či klubové aktivity. Najdete nás v sedmi městech Jihomoravského kraje a ve třech městech Kraje Vysočina.

Bezbariérový přístup: ano

O.s. LORM - společnost pro hluchoslepé, Poradenské centrum, Francouzská 57, Brno

www.lorm.cz
Mail: info@lorm.cz
Tel.: 777 764 197

ParaCENTRUM Fenix, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Kosmonautů 17, Brno

www.paracentrum-fenix.cz
Mail: info@paracentrum-fenix.cz
Tel.: 547 210 382

Rytmus o.s., Poradenské centrum pro rodiče dětí s postižením v rámci jejich umístění do běžných základní škol, Lidická 77, Brno

www.rytmus.org, www.inkluze.cz
Tel.: 605 317 475

Socio Info Centrum, Koliště 19, Brno

www.socialnipece.brno.cz
Mail: kpss@brno.cz
Tel.: 542 173 820, 542 173 830
Vše o sociální péči v městě Brně.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - městská organizace, Mečová 5, Brno

www.svaztp.cz
Mail: Stp.ko.jmk@seznam.cz
Tel.: 542 242 657

TyfloCentrum Brno, o.p.s., akreditované krajské středisko služeb pro nevidomé a slabozraké v JMK, Chaloupkova 7, Brno

www.tyflocentrum-bm.cz
Mail: info@centrumpronevidome.cz
Tel.: 541 240 421, 541 240 420, 541 214 700

Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 120, Brno

www.neslysici.net
Mail: unieneslysicichbrno@wondowslive.com
Tel.: 541 245 321

Vodící pes, O.S., Cejl 68, Brno

www.vycvikvodicichpsu.cz
Mail: info@vycvikvodicichpsu.cz
Tel.: 605 819 998, 728 474 587
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2019 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 21.8.2013
Redakční Systém redaQ