Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Situační video-spotyVideo-spoty se zaměřují na 11 základních situací pomoci, jako je přecházení ulice, cestování prostředky hromadné dopravy, chůze po schodech či jízda na eskalátoru nebo průchod dveřmi. Ukazují, jak pomoci nevidomému s bílou holí nebo vodicím psem.

Kromě základních situacích vznikl samostatný spot „Poruchy vidění“, ukazující 4 simulace zrakových vjemů člověka s různými očními vadami. Díky tomu si každý člověk může lépe udělat představu, jak osoba s vadami zraku „vidí“.

Vytvořen byl i mluvený příběh s vodicím psem, tak aby každý viděl, jak pracuje vodicí pes a jaké pomůcky používá nevidomý na cestách.

Názvy základních situací:

0. Poruchy vidění

1. Na přechodu

2. Přecházení bez přechodu

3. Na zastávce

4. Při nástupu

5. Při výstupu

6. Na schodech

7. Na eskalátoru

8. Překážky na cestě

9. Průchod dveřmi

10. Automobil

11. Vodicí pes

12. Příběh s vodicím psem

Poznámka: Každý z těchto spotů je většinou vytvořen ve dvou verzích - situace pomoci nevidomému s bílou holí a s vodicím psem. To je odlišeno přímo ve spotech piktogramy panáčka s holí a panáčka s vodicím psem na úvodní obrazovce spotu.

Celkově jejich počet je 45. Ty představují spojené dohromady jednotlivé situace špatné a správné pomoci, přibližují, jaké prvky a pomůcky používají nevidomý při pohybu v exteriéru i v interiéru. Ve správné pomoci jsou ukázány doporučení, jak správně nabídnout a provést pomoc. Zase ve špatné pomoci jsou ukázány, jak pomoc za žádnou cenu neprovádět.

Video-spoty jsou určením rozděleny na 2 části, krátké pro MHD DPMB a spojené pro vyvěšení na webové stránky.

S 8 krátkými spoty se mohou cestující setkat v brněnských tramvajích od roku 2018. Videa pro DPMB obsahují pouze správná řešení pomoci nevidomým osobám. Tyto video-spoty jsou promítány jen v těch tramvajích, které mají LCD obrazovku umožňující přehrávání videa.

Situační video-spoty jsou vydány i na výukovém DVD.

Všechny spoty jsou zaměřené na situace – průvodce s nevidomým a průvodce s vodicím psem.

Všechny Video-spoty můžete zhlédnout v sekci „Ke stažení“ a také na sociálních sítích města Brna.

Výukové DVD získáte zdarma přes uvedený kontakt koordinátora u projektu.

 

Situační video-spoty na sociálních sítích města Brna.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 19.7.2019
Redakční Systém redaQ