Dnes je pátek 27. duben 2018, svátek má Jaroslav, zítra Vlastislav

Zajímavosti 

Nové služby pro osvojitelské rodiny

Centrum pro rodinu a sociální péči představuje nové služby, které poskytuje osvojitelským rodinám v rámci projektu Všechny naše děti. Zaměřuje se na rodiny v jakékoliv fázi, ať už v období přípravy, při čekání na převzetí dítěte, nebo v průběhu výchovy dítěte. Poskytuje doprovázení osvojitelských rodin, poradenství a podporu při upevňování vazeb v rodině. Současně pořádává vzdělávací semináře a besedu.

Více na:

 www.sluzbypestounum.cz

 Informační leták k projektu

 

Zaměřeno na absolventy a studenty: Sociální pojištění v kostce v novém letáku ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila leták Sociální zabezpečení - informace pro studenty. V deseti bodech v něm shrnuje základní informace pro studenty o nemocenském pojištění a důchodech, právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení a nárocích na dávky. Leták je již nyní k dispozici na webových stránkách ČSSZ.

 

SENIOR BUS vyráží do ulic

Od 1. června 2016 spustí Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna novou službu SENIOR BUS. Ta je určena pro osoby s tělesným postižením a seniory starší 70 let s trvalým bydlištěm v městě Brně. Lidé za tuto službu zaplatí padesát korun.

Služba bude zajišťována v pracovních dnech, víkendech a státem uznávaných svátcích vždy od 6:00 do 22:00 hodin. SENIOR BUS zajišťuje:
- jízdu od dveří ke dveřím
- přepravu 1 vozíčkáře s elektrickým vozíkem
- možnost přepravy asistenčního psa

Službu si mohou zájemci objednávat na telefonním čísle 731 518 348, a to minimálně jeden pracovní den dopředu od 7:00 do 15:00. Objednávkový systém běží od 16. května, kdy si jízdu SENIOR BUSEM zamluvilo 25 lidí.

Při objednávání služby zadejte operátorovi následující informace:
- datum a čas požadované jízdy
- místo nástupu
- místo výstupu
- jméno a příjmení
- datum narození nebo č. průkazu ZTP či ZTP/P (vozíčkář, nevidomí apod.)
- jméno a příjmení případného nezbytného doprovodu
- telefonní číslo, na kterém je zájemce k zastižení

Občan Brna může službu SENIOR BUS využít maximálně 6krát za kalendářní měsíc. Jednou jízdou se rozumí přejezd z místa nástupu do místa výstupu a zpět, pokud je čekání kratší než 15 minut. Pokud je čekání delší než 15 minut, je služba považována za další jízdu“.

Služba, která bude provozována pouze na území města Brna, je zpoplatněna jednotnou částkou ve výši 50 Kč. Jedna doprovázející osoba má cestu zdarma. Veškeré další náklady, které budou ročně přesahovat 4 miliony korun, bude dotovat Magistrát města Brna.

K dispozici pro službu SENIOR BUS jsou vyčleněny dva automobily. Jeden na CNG, druhý na naftový pohon. Jeden z automobilů je navíc uzpůsoben k přepravě osob na elektrickém vozíčku a byl představen na tiskové konferenci, která se konala k příležitosti spuštění nové služby. Dopravní podnik má v současnosti na tuto službu 11 řidičů, kteří museli složit taxikářské zkoušky.

 

Zpravodaj Rodina&Gender bude přinášet novinky z MPSV

Jestliže se zajímáte o rodinnou politiku, otázky stárnutí populace nebo podporu rovnosti žen a mužů, máte od května možnost seznamovat se s nejnovějším děním v této oblasti prostřednictvím zpravodaje, který vydává MPSV. Zpravodaj představila ředitelka odboru Jana Maláčová v pátek na semináři k nastavení dotační metodiky.

Nové číslo zpravodaje najdete každý měsíc v elektronické podobě na webu MPSV. První, květnové, vydání informuje například o pilotním projektu takzvaných mikrojeslí, v přehledné tabulce můžete například zjistit, pro koho je zřízení mikrojeslí nebo již legislativně upravené dětské skupiny výhodné.

V newsletteru najdete informace o projektu „22% k rovnosti“, který má přispět ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů za stejnou práci. Rozdíl v hodinové odměně je totiž v České republice třetí největší v EU. Ženy u nás, ve srovnání s muži, pracují během jednoho roku bez odměny průměrně tři měsíce. Ve zpravodaji se dále dozvíte o přípravě a koordinaci opatření na zlepšení života seniorů a opatření zaměřených na stárnutí populace, ke kterému dochází díky demografickému vývoji.

V květnovém čísle zpravodaje najdete také informace o dotačním programu na podporu prorodinných aktivit neziskových subjektů, ke kterému ministerstvo uspořádalo ve středu 25. května v Praze seminář. Jeho účelem bylo zahájit diskusi o dalších obsahových i procesních úpravách dotačního titulu „Rodina“ tak, aby co nejlépe plnil svůj účel a byl zároveň uživatelsky přátelský. O seminář byl velký zájem, zúčastnilo se ho 65 zástupkyň a zástupců žadatelů o dotaci. Na semináři se hodnotilo současné nastavení „Metodiky MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny“. Účastníci z řad žadatelů o dotace navrhli několik jejích úprav. Diskutovalo se i o vlastním účelu dotačního programu, podporovaných oblastech a aktivitách, hodnotícím procesu či harmonogramu dotačního řízení.

Více informací na  http://www.mpsv.cz/cs/25948

 

Změna adresy Kontaktního pracoviště ÚP ČR Brno-město

Úřad práce ČR, www.uradprace.cz

Informace o změně adresy:

S platností od 21.3.2016 dojde k přesunu  Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Brno-město, Mojmírovo náměstí 67/10, 612 00 Brno (dávky pro osoby zdravotně postižené, hmotná nouze, sociální služby, příspěvek na péči) na novou adresu Křenová 111/25, 602 00 Brno, kde budou pro klienty zajištěny zmíněné služby.

     

Očkovací kalendář

Potřebujete nalézt informaci k očkování pro Vás nebo Vaše dítě? Pomůže Vám Očkovací kalendář, který obsahuje informace o povinném očkování daném zákonem.

Více informací najdete na:

http://www.olecich.cz/modules/vaccine/vaccine.php?data%255bcategory%255d=first_year

 

Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky, jejich intervaly, kdo je provádí a co je jejich obsahem stanovuje vyhláška č.70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách.

Vyhláška o preventivních prohlídkách č. 70 z roku 2012 (PDF, 84Kb)

 

Mozková příhoda - nový začátek? Pomůže sociální rehabilitace.

 Změna ze dne na den. Mozková příhoda umí přeskládat život člověka od základu. Mění se nejen zdravotní stav, ale také situace v rodině, omezuje se uplatnění na pracovním trhu, zhoršuje se samostatnost. Je těžké vrátit lidem, kteří prodělali tuto zákeřnou nemoc, jejich svět tak, jak jej znali. Služba sociální rehabilitace ale může naučit, jak se pohybovat ve světě novém. V Brně ji dospělým lidem nabízí Liga vozíčkářů.

Jemná motorika, komunikace, plynulá řeč bez ostychu nebo problémy s chůzí se počítají mezi důsledky tzv. mrtvičky. Ty často znemožňují lidem pokračovat dál ve svých aktivitách. „Lidé pak přicházejí o práci, nejsou si jistí, co všechno nadále zvládnou, neumí o  své situaci komunikovat se zaměstnavatelem ani s nejbližším okolím. A přitom se dá často mnoho věcí napravit, domluvit a znovu natrénovat, “ říká Hana Duchoňová, vedoucí sociální rehabilitace.

Tato služba je natolik individuální a komplexní, že dokáže poskytnout každému to, co on sám nejvíc potřebuje. Pracovníci s lidmi trénují motoriku a zároveň je učí novým pracovním postupům. Procvičují s nimi pracovní pohovory, trénují paměť a poskytují podporu například při cestování veřejnou dopravou. „Lékařská péče nabízí jen pár hodin kognitivní rehabilitace. My s klientem můžeme zdarma pracovat dlouhodobě, probereme s ním to, čeho se bojí a v čem se může zdokonalovat, trénujeme praktické činnosti, které uplatní i v samostatném životě,“ dodala Duchoňová. Díky spolupráci se zaměstnavateli také umí najít vhodnější pracovní místo, které zohlední klientův zdravotní stav.

Sociální rehabilitace nabízí pomoc i lidem s jinými formami hendikepu. Pomáhá dostat se zpět do života těm, které postihla náhlá nemoc či úraz, těm, kteří bojují s chronickým onemocněním dlouhodobě i lidem s vrozeným postižením. „Klienty z Brna a okolí podporujeme v hledání vhodného bydlení, zaměstnání, v rozvoji komunikačních schopností, v rozšíření kvalifikace a vzdělání, případně i v efektivním trávení volného času. Pořádáme PC kurzy, kurzy finanční gramotnosti, workshopy a další aktivity. To vše v individuálním režimu, zdarma, klientovi na míru,“ vysvětlila Duchoňová.

Veškeré informace a kontakty najdete na webových stránkách www.ligavozic.cz/brno. Vedoucí sociální rehabilitace můžete kontaktovat i přímo: Mgr. Hana Duchoňová, mob.: 777 010 334, tel.: 537 021 485, e-mail: hana.duchonova@ligavozic.cz.

 

ČSSZ nově nabízí klientům možnost online objednání termínu na OSSZ. Pilotní provoz běží od letošního března

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spočívá v tom, že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání je pochopitelně zachována.

Všichni klienti – tedy občané, zaměstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání využít od konce letošního března. Přijít se poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního zabezpečení lidé mohou bez objednání i nadále každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku, v běžných úředních hodinách OSSZ.

ČSSZ spustila online systém v pilotním provozu a po určité době potřeby svých klientů vyhodnotí. Velkou výhodou systému bude nepochybně i to, že si ho každá OSSZ bude moci přizpůsobit svým potřebám a možnostem – v zásadě se dá říci, že online objednávkový systém bude ušit přesně na míru klientům, kteří jsou s konkrétní OSSZ v kontaktu. Na vypracování online systému objednávání si ČSSZ nenajala odborníky „zvenku“, ale připravil ho tým zaměstnanců z IT oddělení OSSZ, vznikal tedy s minimálními náklady a v krátkém čase.

Služba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ je k dispozici na webové adrese http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na níže uvedené služby:

  • Žádost o důchod - starobní, invalidní, pozůstalostní.
  • Žádost o důchod s mezinárodním prvkem.
  • Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti.
  • Žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále).
  • Žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance.

U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendář V pilotním provozu je možné využít pro objednávání pracovní dny pondělí a středu. Předpokládaná doba schůzky je prozatím vymezena na 30 minut.

  

Příručka pomůže rodičům s orientací v systému dávek

Jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU. Na tyto a další otázky odpoví čtenářům Informační brožurka, kterou vydal Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES.

Příručku si můžete stáhnout na  http://www.mpsv.cz/cs/20062

Cesta k dokumentu:  » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Tiskové zprávy (leden):

 

Dětská skupina

Dne 29.11.2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat buď na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup (tato aplikace bude přístupná v nejbližší době).

K žádosti o zápis je nutné přiložit, není-li uvedeno jinak, originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
  2. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem
  3. opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu (není nutný originál ani autorizovaná konverze dokumentů)
  4. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec).

MPSV shromažďuje a zpracovává níže uvedené údaje na základě zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, osobní údaje na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem vedení evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Jedná se o jméno a příjmení fyzických osob, datum jejich narození a místo trvalého pobytu.

Žádost na tiskopise, včetně všech povinných příloh, lze podat osobně v podatelně MPSV, zaslat poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Tiskopis pro podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině naleznete zde:

http://www.mpsv.cz/cs/19908

Zdroj:  » Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

Vysvětlujeme deset nejčastějších mýtů o důchodech

Důchody. Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu:

(Soubor typu .pdf ke stažení: TZ_130814a.pdf, velikost: 238.0 KB, poslední změna: 13.08.2014) http://www.mpsv.cz/files/clanky/18862/TZ_130814a.pdf

  

Městská policie Brno  zřídila zvláštní telefonní informační Senior-linku bezpečí: 541 248 844

Linka poskytuje každý pracovní den (po, út, čt, pá od 7.30 do 15.00 h a ve středu od 7.30 do 18.00 h) občanům informace o tzv. neobjednaných službách. V našich podmínkách za tyto služby považujeme například návštěvy pracovníků plynáren, elektráren, vodáren a sociální pracovnice Odboru sociální péče Magistrátu města Brna. Praxe ukázala, že právě tyto služby jsou pachateli nejčastěji zneužívány jako záminka pro vniknutí do bytu, kde následně dojde ke spáchání trestného činu.

Pokud Vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte linku 541 248 844, kde Vám srážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy.

Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na www.mpb.cz, v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: 544 252 617.

 

 

CALL CENTRUM České správy sociálního zabezpečení

ČSSZ nabízí občanům pomoc na svých call centrech. Lidé se na ně mohou obracet s dotazy na důchodové a nemocenské pojištění a ohledně e-podání. ČSSZ provozuje tři call centra, na které mohou občané volat. Nejvytíženější je call centrum důchodového pojištění. Nejčastěji se lidé ptali na výplatu důchodů a věcí s tím spojených .Call centrum nemocenského pojištění řešilo za prvních šest měsíců 37 tisíc dotazů. Ty se týkaly hlavně výplaty nemocenského, peněžité pomoci v mateřství či ošetřovného. Třetí call centrum technické pomoci pomáhá klientům hlavně s elektronickým podáním.

Všechna call centra fungují ve všední dny. V úterý, čtvrtek a pátek však končí dříve (mezi 14. a 15. hodinou).

Číslo na call centrum důchodového pojištění je 257 062 860, nemocenského pojištění 840 406 040 a technické pomoci 585 708 290.

 

LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ 116 000

Od října loňského roku je v provozu Linka Ztracené dítě, která je dostupná nonstop a zdarma na telefonním čísle 116 000  .

Hovory na Lince Ztracené dítě jsou vymezené tématem - volat lze vždy, když volající vnímá, že je dítě jakkoliv ohrožené. A je jedno, zda se jedná o nebezpečí, se kterým se dítě setkává doma, ve škole, mezi kamarády nebo na internetu, popřípadě když je dítě nebezpečné samo sobě a sebepoškozuje se.

Linka 116 000 funguje po celé Evropě.

Linka Ztracené dítě je provozována stejnojmenným sdružením a více informací najdete na webových stránkách www.ztracenedite.cz .

 

Nadační fond Umění doprovázet

Nadační fond Umění doprovázet zahájil od ledna 2013 provoz nové poradenské linky pro ty, kteří trpí nevylečitelným onemocněním, pro jejich rodiny a blízké. Služeb poradny mohou využít i odborníci ze zdravotních a sociálních služeb, obcí, státní správy. Pracovníci poradny jim poskytnou podporu a informace o službách v oblasti hospicové, sociální i zdravotní. Více informací o této službě můžete najít na www.umenidoprovazet.cz , e-mail: info@umenidoprovazet.cz  nebo na tel. čísle 604 414 346.

 
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2018 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 19.6.2017
Redakční Systém redaQ