Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis z každoroční výroční konference ve Stuttgartu 6.-7. 6. 2011Pátá výroční konference na téma „Mediální schopnosti“ a setkání pracovních skupin ve Stuttgartu se konalo ve dnech 6. a 7. června 2011. Konference byla zahájena primátorem Stuttgartu Dr. Wolfgangem Schusterem a Dr. Ingrid Hamm, výkonnou ředitelkou Nadace Roberta Bosche. Dále vystoupili David Buckingham – profesor londýnské univerzity, Alton Grizzle – programový specialista v oblasti médií, UNESCO.

Média jsou v dnešní době hlavním prostředkem kulturního projevu a komunikace. Ingrid Hamm ve svém příspěvku uvedla, že mediální gramotnost je založena hlavně na čtení. Velký důraz klade na využívání služeb knihoven a celkově vytváření sítě knihoven. Profesor londýnské university David Buckingham přednášel o mediálních schopnostech, mezi které patří schopnost užívat média, rozumět médiím a vytvářet média. Shodují se na tom, že mediální výchova dětí a mládeže rozvíjí porozumění a vytváří prostor pro spolupráci, prohlubuje vztahy např. mezi učiteli a studenty.

Proběhlo také setkání pracovní skupiny Work-Life Balance, kterého se zúčastnila města: Vilnius, Štrasburk, Stuttgart a Brno. V rámci skupiny bylo projednáno setkání členů v březnu 2012 ve městě Brně, neboť Brno se stalo moderátorem pracovní skupiny Work-Life Balance pro příští rok. Diskutovalo se o také o tématu příští konference, která se bude konat na přelomu měsíců květen/červen 2012 a to „Bydlení přátelské dětem“. Skupina nastínila možnosti zapracování tohoto tématu do problematiky sloučení rodinného a pracovního života (Work-Life Balance).

V sídle Muzea Mercedes – Benz proběhlo slavnostní předávání cen soutěže o evropskou cenu kvality „City for Children“ 2011. Do soutěže bylo přihlášeno 39 projektů z 20 zemí, včetně města Brna a soutěžilo se v kategorii „Mediální výchova dětí a mládeže“. Město Brno se do soutěže přihlásilo s projektem ŠIK – Školní informační kanál, jehož nositelem je společnost ŠIK CZ. Ve spolupráci této společnosti a Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna je na základních a středních školách v Brně realizováno vysílání z oblasti prevence sociálně-patologických jevů, bezpečnosti v dopravě, ochrany životního prostředí a dalších oblastí. Nejúspěšnější projekty ve Stuttgartu však představila a byla oceněna města Birmingham, Antverpy, Krakov, Hannover, Mnichov, Niš, Gelsenkirchen a Prešov. V rámci slavnosti byl promítnut i sestřih z videoklipů měst, která se zapojila do filmového projektu sítě. Celkem se natáčení zúčastnilo 17 měst a to opět včetně města Brna.  Mercedes - Benz Muzeum ve Stuttgartu
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ