Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis ze setkání pracovní skupiny Health (zdraví) v Kolíně nad Rýnem 29.11.-1.12. 2010Přijali jsme nabídku zúčastnit se setkání pracovní skupiny 3 „Health“ (Zdraví), které proběhlo ve dnech 29.11. – 1.12.2010 v Německu. Bylo zahájeno první náměstkyní města Kolín nad Rýnem Elfi Scho – Antwerpesovou a dalšími představiteli města. Setkání pracovní skupiny 3 „Health“ (Zdraví) se zúčastnila města: Köln, Stuttgart (Německo), Gaziantep (Turecko), Satu Mare (Rumunsko), Zabrze (Polsko) a Brno.

V rámci setkání byla projednávána témata konzumace médií a počítačových her – Prof. Dr. Michael Klein z Katolické university aplikovaných věd Severního Porýní – Vestfálska představil rozsáhlý monitoring u dětí a mládeže prováděný v Kolíně nad Rýnem a Düsseldorfu, patologické užívání internetu a pilotní projekt ESCapade představily zástupkyně Centra závislostí. Následovaly také praktické ukázky metod a cvičení používaných v tomto centru. Odpolední program probíhal v Rautenstrauch-Joest-Museum a zástupkyně Národní agentury pro podporu zdraví p. Benita C. Schulzová představila projekt „Gut Drauf“ – o propagaci zdravého životního stylu, stravování atd. Následovala přednáška o mediálním vzdělávání. Ke konci programu jsme diskutovali na téma Média a představovali projekty, které v jednotlivých městech probíhají.

V rámci setkání pracovní skupiny jsme se zúčastnili akce „Youth day“ (Den mládeže) na radnici. Jednalo se o 10. výročí pořádání této akce na radnici města Kolína nad Rýnem. Přítomní žáci vybraných středních škol tvořili „zastupitelstvo“ a měli možnost navrhnout a prosadit 3 změny ve městě. K problematice se vyjadřovali jednotliví zástupci úřadu. Přítomni byli i primátor Jürgen Roters a jeho další dva náměstci.  

 
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ