Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis ze setkání pracovní skupiny Work-Life Balance v rámci každoroční konference ve Stuttgartu 10.-11. 5. 2010Setkání pracovních skupin ve Stuttgartu se konalo ve dnech 10. a 11. května 2010. Při této příležitosti byla uspořádána konference na téma „Neformální vzdělávání“. Přednášející se zabývali otázkou, jak zapojit rodiče do vzdělávání svých dětí. Vycházejí z faktu, že být rodičem je komplexní a obtížná role a proto by měly být podporovány a rozvíjeny služby pro rodiny. Je důležité provádět průzkumy a ptát se rodin, jaké mají potřeby. Měly by se vést diskuze, při čemž je třeba respektovat práva rodičů a dětí.

Co se týká učení dětí předškolního věku, paní Margaret Whalley prosazuje názor, že děti potřebují k učení centra aktivit. V Pen Green Centru, kde působí, tak mají water room (vodní místnost – bazénky), soft room (místnost plná balónků), beach (pláž - seznamují se s pískem a jeho vlastnostmi), discovery area (místnost plná objevů), garden (zahrada), atd. Každá organizace si může vytvářet svá centra aktivit.

V rámci příspěvků na konferenci často zaznívalo, že bychom měli investovat do ranného dětství, do vzdělání dětí, učit děti cizím jazykům. Vzdělanost je základem pro integraci osob do společnosti. Ne vždy však znamená vzdělaná matka = vzdělané dítě. Mnozí rodiče nevědí, jak trávit volný čas se svými dětmi, jak je učit. Měli bychom být při práci s dětmi kreativní, nacházet nové cesty.

Setkání pracovní skupiny Work-Life Balance se zúčastnila města: Vilnius, Štrasburk, Stuttgart, Rijeka a Brno. V rámci setkání se projednávalo zejména navrhované téma příští konference, která se bude konat v červnu 2011 a to „Média“. Skupina nastínila možnosti zapracování tohoto tématu do problematiky sloučení rodinného a pracovního života.

 

                                   
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ