Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis ze setkání pracovní skupiny Work- Life Balance v rámci každoroční konference ve Stuttgartu 29.-30. 6. 2009Programem tohoto pracovního setkání bylo především shrnutí závěrů předchozího setkání ve Štrasburku, sběr podnětů k další práci skupiny a diskuse o tématech příštího pracovního setkání.

Shrnutí předcházející pracovní chůze:

Ve Štrasburku byla definována doporučení pro podporu slaďování práce a rodiny na úrovni měst, která se setkala i se souhlasem účastníků, kteří ve Štrasburku nebyli přítomni. Důležitou oblastí ovlivňující slaďování osobního a pracovního života je problematika tzv. rovných příležitostí pro obě pohlaví, tedy slaďování a vytváření rovnocenných podmínek pro muže i ženy. Sběr nových podnětů a nápadů pro činnost pracovní skupiny:

Zástupkyně města Vilnius hovořily o svých plánech zřídit centra péče o děti při univerzitách, odchodních centrech nebo divadlech. Město Lublaň hovořilo o tamní diskusi o zřizování nových zařízení péče o děti, které by mohly mít za následek nepřiměřený čas, který děti stráví v institucionálním zařízení.

Členové skupiny se shodli na obecném stanovisku – směřovat činnost pracovní skupiny k více praktickým projektům, více komunikovat (využívat webovou stránku projektu, zvážit možnost zavedení informačního newsletteru.)
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ