Dnes je pondělí 5. prosinec 2022, svátek má Jitka, zítra Mikuláš

Zápis ze setkání pracovní skupiny Work- Life Balance ve Vilniusu 22. - 23. 2. 2010Město Brno se setkání pracovní skupiny ve Vilniusu ve dnech 22. a 23. února 2010 bohužel nezúčastnilo. Setkání bylo zahájeno konferencí s níže uvedenými příspěvky:

 Prezentace projektu “Rodinné odpoledne v práci“, Zivile Kairyte. Referentka litevského Ministerstva sociálního zabezpečení a práce prezentovala projekt „Rodinné odpoledne v práci“, který Ministerstvo realizovalo v roce 2009. Cílem projektu bylo zaměřit pozornost zaměstnavatelů a společnosti na rodinné a profesní vztahy, problémy a konflikty, které z nich vyplývají, a vyzvat tak zaměstnavatele, aby při rozhodování na pracovišti brali v úvahu  rodinný život zaměstnanců. Během některého ze zářijových pátků byli rodiče vyzváni, aby své děti vzali na svá pracoviště, kde se děti mohly seznámit s pracovním prostředím a činností svých rodičů. Do této iniciativy se zapojilo 52 organizací z různých sektorů. Výsledky průzkumu, který Ministerstvo zadalo, ukazují, že více než 50% litevské populace v ekonomicky aktivním věku si myslí, že možnosti pro vyvážení rodinných potřeb a pracovních povinností nejsou dostačující.  

Prezentace „Harmonizace rodinného a profesního života v Litvě“, Giedre Purvaneckiene. Přednášející Univerzity ve Vilniusu prezentovala výsledky národních studií z roku 1994, 2000 a 2009. Výsledky ukazují, že profesní a rodinný život jsou pro litevskou populaci dvě nejdůležitější hodnoty, přičemž ženy dávají přednost rodině před profesí a u mužů střídavě převažuje rodina a profese. Většina respondentů dává přednost současnému symetrickému rodinnému modelu, kdy muž i žena pracují a zapojují se do péče o děti a domácnost. 19% mužů a 27% žen tvrdí, že při výběru zaměstnání hraje důležitou roli možnost sloučit potřeby rodiny a pracovní povinnosti. 

Prezentace projektu  “Město vhodné pro rodinu”, Birute Jakucionyte. Zakladatelka veřejné organizace „Family Friendly” prezentovala aktivity organizace a projekt „Město vhodné pro rodinu“. Cílem organizace je iniciovat občanské kampaně za zlepšení sociální, kulturní a vzdělávací situace rodin s dětmi v Litvě, a to společným úsilím občanů a zástupců soukromého a veřejného sektoru. Členové této organizace se zasazují o změnu veřejného prostředí tak, aby odpovídalo potřebám rodin (prostory pro matky s dětmi, parkovací místa pro těhotné matky a rodiny s dětmi, atd.), dále o změnu negativních postojů vůči početným rodinám, rodinám s malými dětmi, atd. Pro dosažení svých cílů organizace používá metody lobbování. V rámci implementace projektu „Město vhodné pro rodinu“ a národní výstavy „Země dětí“ prezentovalo přes 20 organizací z různých oborů (knihovna, centrum jógy, pojišťovna, atd.) svou činnost a možnosti, jak uzpůsobit své služby potřebám dětí.  

Prezentace „Právní aspekty harmonizace rodinného a profesního života“, Jurate Seduikiene. Ředitel nevládní organizace Informační centrum pro ženy prezentoval situaci týkající se slučování rodinného a profesního života v Litvě a předložil možné úpravy litevské legislativy. Podle údajů ze studie zažívá 60% litevské populace stres, když usiluje o vyváženost profesního a rodinného života. Ženy patří do velmi zranitelné kategorie, protože jejich možnosti kariéry, aktivního sociálního života a politické činnosti jsou omezené z důvodu péče o děti a domácnost. Pečovatelská zařízení pro děti vyhovující potřebám rodiny, flexibilní pracovní doba, rovnost mužských a ženských rolí v rodině jsou zásadní pro harmonizaci rodinných a profesních povinností.    

Prezentace „Harmonizace profesního a rodinného života: potřeby dítěte“, Andrius Atas. Psycholog,člen Národní asociace pro rodinu a rodiče upozornil na důležitost potřeb dítěte v rámci širšího přístupu k řešení vyváženosti rodinného a profesního života. Podle psychologa představuje „dokonalá harmonizace rodinného a profesního života“ příležitost pro rodiče, aby prokázali své schopnosti a dovednosti: dosáhli seberealizace a uspokojení v práci a aktivně se zapojili do péče a vzdělání svých dětí, a tím rozvíjeli jejich osobnost. Pokud se však rodiče zcela věnují profesi a péči o děti zajišťují instituce, jsou tím narušovány jak zájmy rodiny, dětí, tak i státu, protože chybné vazby v rodinách jsou příčinou zmatku ve společnosti. Blízký intimní vztah rodičů s dětmi má přímý vliv na šťastnou a pozitivně založenou osobnost dítěte, a tím utváří budoucnost společnosti.    

Prezentace nejlepší praxe ve městě Klaipeda (Litva), Regina Sevelkaitiene. Ředitelka veřejného zařízení „Centrum informací a podpory pro početné rodiny” v třetím největším městě Litvy prezentovala iniciativu nazvanou „Založení domova“. Nevládní organizace „Založení domova“ byla založena v roce 2005 a jejím cílem je zlepšit podmínky ohrožených rodin, nacházejí-li se ve stresové situaci nebo krizi, s využitím účinných a dostupných komunitních služeb, které poskytují dobrovolníci s rodičovskými zkušenostmi. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v předškolním věku, početné rodiny, osamělí rodiče s dětmi, rodiny v situaci onemocnění dítěte nebo rodiče, rodiny potýkající se s nezaměstnaností, atd. V roce 2009 dobrovolníci poskytli tyto služby 34 rodinám, většinou v místě bydliště. Tento program je velmi výhodný pro ženy, které díky němu projdou školením pro dobrovolníky a zapojí se do dobrovolných aktivit, a tím získají podmínky k tomu, aby se úspěšně uplatnily na trhu práce a v sociálním a politickém životě.
Tyto stránky vytvořil Odbor zdraví Magistrátu města Brna ve spolupráci
s Poradním sborem Rady města Brna pro rodinu, z dotace MPSV, kterou město Brno získalo výhrou v soutěži „Obec přátelská rodině v kategorii měst nad 50 tisíc obyvatel“ za rok 2008.
Foto Petrov: Miloslav Bouška

Všechna práva vyhrazena. Copyright © 2009-2022 Brno | Město pro rodiny
Datum poslední aktualizace 18.10.2016
Redakční Systém redaQ